repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

202 príspevkov


Ing. Zbyšek Šustek, CSc.


Ústav zoológie SAV

Príspevky


Biodiverity of epigeic groups in the nature reserve of Aluvium Zitavy Stiahnuť súbor biodiverity-of-epigeic-groups-in-the-nature-reserve-of-aluvium-zitavy.pdf 6.33 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Description of communities of epigeic animal (vertebrates and evertebrates) in various habitats in the Zitava river floodplain in Soutwest Slvakia (Central Europe)

Ústav zoológie SAV, 2009

Ekologické a environmentálne vedy, Ekológia, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Zoológia, Entomológia, Poľnohospodárske vedy, Ostatné príbuzné odbory poľnohospodárskych vied, Všeobecná živočíšna produkcia, Lesnícke vedy

Pridané: 7. 6. 2010

Biodiversity of soil micro- and macrofauna in oak-hornbeam forest ecosystem on the territory of Bratislava Stiahnuť súbor biodiversity-of-soil-micro-and-macrofauna-in-oak-hornbeam-forest-ecosystem-on-the-territory-of-bratislava.pdf 26.52 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., domáca monografia

Comparison of epigeic Arthopod communities (Amoebozoa, Ciliophora, Pseudoscorpionidea, Oniscoidea, Diplopoda, Heteroptera, Carabidae, Curculionidae, Formicidae) in warm oak-hornbeam forest along an urbanisation gradient reaching from well preserved stands at city margin up to the fragments of forests in city interior.

Prírodovedecká fakulta UK, 2012

Ostatné príbuzné odbory geologických vied, Biogeografia, Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Synekológia, Autoekológia, Ochrana prírody, Pedológia, Zoológia, Entomológia, Krajinné inžinierstvo, Ochrana lesa, Ostatné príbuzné odbory lesníckych vied

Pridané: 13. 2. 2013

Bioindicative and prognostic significance of the sex ratio in Carabidae Stiahnuť súbor bioindicative-and-prognostic-significance-of-the-sex-ratio-in-carabidae.pdf 862.09 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Examples of changes of sex ration in Carabid species in variable environmenmt

Ústav zoológie SAV, 2009

Ekológia, Synekológia, Ochrana prírody, Entomológia

Pridané: 26. 8. 2009

Bioindikacija chimičeskogo zagraznenija počv s po mošču izbrannych komponentov edafona Stiahnuť súbor bioindication-of-chemicall-pollution-of-soils-by-means-of-selected-groups-of-edaphic-animals.pdf 888.56 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Reviwe of selected results of monitoring of fauna in fields exposed to different ferilizers and pesticides Only Carabidae presented in the skanned copy of the paper

Ústav zoológie SAV, 1986

Ekológia, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia, Poľnohospodárske vedy

Pridané: 28. 8. 2009

Bioindikacionnaja roľ razmernoj struktury soobščestva Stiahnuť súbor bioindicative-role-of-body-size-of-an-animal-community.pdf 196.44 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

An algorith of constructing of cumulative curves characterizing the body size structure

Ústav zoológie SAV, 1984

Ekológia, Entomológia

Pridané: 28. 8. 2009

Bioindikačný význam chrobákov (Coleoptera), Stiahnuť súbor bioindicative-significance-of-beetles.pdf 662.94 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., skriptá

Chapter in a text book characterizing use of beetles in bioindication

Ústav zoológie SAV, 1990

Krajinná ekológia, Ochrana prírody, Entomológia

Pridané: 26. 8. 2009

Bionomical and ecological notes on Ontholestes haroldi (Ep-pelsheim, 1884), (Col. Staphylinidae). Stiahnuť súbor bionomical-and-ecological-notes-on-ontholestes-haroldi.pdf 1.02 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Characteristics of environmental requirements of expanding thermophilous species O. haroldi

Ústav zoológie SAV, 1986

Ekológia, Ekológia jedinca a populácií, Autoekológia, Ochrana prírody, Entomológia

Pridané: 26. 8. 2009

Bystruškovité (střevlíkovití) vo veľkomeste Stiahnuť súbor carabids-in-a-big-city.pdf 425.42 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

A brief popular review of carabid fauna in large cities of central Europe

Ústav zoológie SAV, 2009

Ekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody

Pridané: 31. 8. 2009

Bystruškovité CHKO Slovenský kras Stiahnuť súbor carabidae-of-the-slovensky-kras-carst.pdf 384.12 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., publikácia

Caracteristic of diversity of Carabid communities of the Slovenský kras carst, Eastern Slovakia

Ústav zoológie SAV, 1994

Ochrana prírody, Entomológia

Pridané: 26. 8. 2009

« predchádzajúca 1 2 3 4 5 619 20 21 ďalšia strana »