repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Biodiversity of soil micro- and macrofauna in oak-hornbeam forest ecosystem on the territory of Bratislava

Akademik:Ing. Zbyšek Šustek, CSc.
Typ príspevku:domáca monografia
Anotácia:Comparison of epigeic Arthopod communities (Amoebozoa, Ciliophora, Pseudoscorpionidea, Oniscoidea, Diplopoda, Heteroptera, Carabidae, Curculionidae, Formicidae) in warm oak-hornbeam forest along an urbanisation gradient reaching from well preserved stands at city margin up to the fragments of forests in city interior.
Popis:
Rok vydania:2012
Autor:Milada Holecová, Jana Christophoryová, Martin Mrva, Magdaléna Roháčová, Slavomír Stašiov, Jana Štrichelová, Zbyšek Šustek, Eva Tirjaková, Ivan H. Tuf, Peter Vďačný, Janka Zlinská
Inštitúcia:Prírodovedecká fakulta UK
Vydavateľ:Univerzita Komenského Bratislava
Pridané do repozitára:13. 2. 2013
Posledná zmena:18. 6. 2024
Jazyk:anglický (en)
Počet strán:144
Vedný odbor: Ostatné príbuzné odbory geologických vied, Ekológia, Synekológia, Autoekológia, Ochrana prírody, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Entomológia, Pedológia, Zoológia, Krajinné inžinierstvo, Ochrana lesa, Ostatné príbuzné odbory lesníckych vied, Biogeografia
Názov súboru:biodiversity-of-soil-micro-and-macrofauna-in-oak-hornbeam-forest-ecosystem-on-the-territory-of-brati
slava.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:26.52 MB
Stiahnuť súbor:biodiversity-of-soil-micro-and-macrofauna-in-oak-hornbeam-forest-ecosystem-on-the-territory-of-brati
slava.pdf