repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

202 príspevkov


Ing. Zbyšek Šustek, CSc.


Ústav zoológie SAV

Príspevky


SURVIVAL LENGTH AND STRATEGIES OF THE LIGHT ATTRACTED CARABIDS IN THE CENTER OF A LARGE CITY Stiahnuť súbor survival-length-and-strategies-of-the-light-attracted-carabids-in-the-center-of-a-large-city.pdf 8.89 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

Analysis of fly intensity of four abundant Carabid species attracted on light in city center and characteristic of survavival lenght and trateries of the individuals staying in the strongly illuminated places in city center of Bratislava

Ústav zoológie SAV, 2014

Biogeografia, Krajinná ekológia, Ekológia jedinca a populácií, Demekológia, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia

Pridané: 24. 11. 2014

Baníctvo a mincovníctvo v dejinách Slovenska / Mining industry and coin minting in history of Slovakia Stiahnuť súbor banictvo-a-mincovnictvo-v-dejinach-slovenska-mining-industry-and-coin-minting-in-history-of-slovakia.pdf 4.37 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., publikácia

Proceedings from a seminar on historry of mining and coin minting in Slovakia Nine papers of different related topics. Texts in Slovak with English summary

Slovenská akadémia vied, 2014

História, Numizmatika, Ostatné príbuzné odbory historických vied, Archeológia, Muzeológia

Pridané: 26. 2. 2014

Problem of interpretation of response of some Carabid species to humidity gradient: example of Carabid assemblages in the Jurský Śúr alder forest Stiahnuť súbor problem-of-interpretation-of-response-of-some-carabid-species-to-humidity-gradient-example-of-carabid-assemblages-in-the-jursky-sur-alder-forest.pdf 833.06 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Explication of changes of representation of Carabids along a moistrure gradient

Ústav zoológie SAV, 2007

Ekológia, Krajinná ekológia, Ochrana prírody, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 28. 8. 2009

Terrestrial fauna Stiahnuť súbor terrestrial-fauna.pdf 940.22 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z domácich konferencií

Results of monitoring terrestrial fauna in the area affected by Gabčíkovo hydraulical structures Only pages relevant to Carabidae and Staphylinidae skanned

Ústav zoológie SAV, 1999

Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 28. 8. 2009

Changes in the Carabid communities along the urbanisation gradien in Pyongyang (North Korea) Stiahnuť súbor carabid-communities-pyongyang-city.pdf 562.70 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

Analysis of changes in sctructure of Carabid communities in the seminatural forests habitats at the margins of the Pyongyng City and in different localities in the city interior

Ústav zoológie SAV, 2011

Biogeografia, Ekológia, Krajinná ekológia, Synekológia, Zoológia, Entomológia

Pridané: 3. 10. 2011

Orientačné výsledky inventarizačného výskumu spoločenstiev čeľadí Carabidae a Staphylinidae v CHKO Malá Fatra Stiahnuť súbor inventory-and-diversity-of-carabid-andstaphylinid-communities-in-mala-fatra-mts.pdf 1.81 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Spatial structure of Carabid and Staphylinid communities along altitudinal and trophic gradient in natural and seminatural forests in Malá Fatra Mts. Slovakia

Ústav zoológie SAV, 1986

Ekológia, Synekológia, Ochrana prírody, Zoológia

Pridané: 28. 8. 2009

Interference of Carabid communities in a flodplain reserve with the neigbouring arable land Stiahnuť súbor interference-of-carabid-communities-in-a-flodplain-reserve-with-the-neigbouring-arable-land.pdf 384.55 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

Analysis of pattern of temoral and spapital changes in charabid communities in a strongly affected remnant of floodplain meadows and forests in a completely deforested intensively used agricultural landscape in South Slovakia

Ústav zoológie SAV, 2011

Biogeografia, Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Synekológia, Zoológia, Entomológia, Ostatné príbuzné odbory poľnohospodárskych vied, Ostatné príbuzné odbory lesníckych vied

Pridané: 3. 10. 2011

Influence of the fall of nickel leaching rest on the selected groups of soil organisms Stiahnuť súbor influence-of-the-fall-of-nickel-leaching-rest-on-the-selected-groups-of-soil-organisms.pdf 1.86 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Caracteristic of influence of nickel wastes on biota in arable land

Ústav zoológie SAV, 1987

Ekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Mikrobiológia, Entomológia

Pridané: 26. 8. 2009

Influence of clear cutting on ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in a pine forests Stiahnuť súbor influence-of-clear-cutting-on-ground-beetles-coleoptera-carabidae-in-a-pine-forests.pdf 1.78 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Study on migration of Carabids provoked by clear cutting in a Central Bohemian pine forest

Ústav zoológie SAV, 1984

Ekológia, Krajinná ekológia, Synekológia, Ochrana prírody, Entomológia, Ochrana lesa

Pridané: 27. 8. 2009

1 2 3 4 519 20 21 ďalšia strana »