repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

202 príspevkov


Ing. Zbyšek Šustek, CSc.


Ústav zoológie SAV

Príspevky


SHIFTS IN REPREZENTATION OF ALTITUDE PREFERENCE Stiahnuť súbor shifts-in-reprezentation-of-altitude-preference.pdf 477.91 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Evaluation of changes of Carabid beetles with different altitudila preference in High Tatra in an 8 years long period of monitoring

Ústav zoológie SAV, 2014

Biogeografia, Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Ekológia jedinca a populácií, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia, Ochrana lesa, Ostatné príbuzné odbory lesníckych vied

Pridané: 14. 11. 2014

Baníctvo a mincovníctvo v dejinách Slovenska / Mining industry and coin minting in history of Slovakia Stiahnuť súbor banictvo-a-mincovnictvo-v-dejinach-slovenska-mining-industry-and-coin-minting-in-history-of-slovakia.pdf 4.37 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., publikácia

Proceedings from a seminar on historry of mining and coin minting in Slovakia Nine papers of different related topics. Texts in Slovak with English summary

Slovenská akadémia vied, 2014

História, Numizmatika, Ostatné príbuzné odbory historických vied, Archeológia, Muzeológia

Pridané: 26. 2. 2014

Distribution and relative abundance of the species Poecilus cupreus LINAEUS 1758 (Coleoptera: Carabidae) in some wheat and potato crops from Romania, 1977-2002 Stiahnuť súbor distribution-and-relative-abundance-of-the-species-poecilus-cupreus-linaeus-1758-coleoptera-carabidae-in-some-wheat-and-potato-crops-from-romania-1977-2002.pdf 412.49 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

An analysis of 25-year chatches of ground beetle Poecilus cupreus in eheat and potato fields in three climaticaly and biogeographically different zones of East Carpathian area

Ústav zoológie SAV, 2011

Biogeografia, Ekológia jedinca a populácií, Demekológia, Zoológia, Entomológia, Ostatné príbuzné odbory poľnohospodárskych vied

Pridané: 10. 1. 2012

Distribution and Abundance Of Calosoma Auropunctatum Herbst 1784 (Coleoptera Carabidae) in Some Agricultural Crops in Romania, 1977-2010 Stiahnuť súbor distribution-and-abundance-of-calosoma-in-agricultural-crops-in-romania.pdf 334.48 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

Synthesis of longtermend collection of Calosoma auropunctatum in arable land in various conditions and crops in Romania

Ústav zoológie SAV, 2012

Ekológia, Ekológia jedinca a populácií, Demekológia, Zoológia, Entomológia, Ochrana rastlín

Pridané: 26. 9. 2012

Arthropods (Acarina, Coleoptera, Siphonaptera) in nests of hoopoe (Upupa epops) in Central Europe Stiahnuť súbor arthropods-acarina-coleoptera-siphonaptera-in-nests-of-hoopoe-upupa-epops-in-central-europe.pdf 180.28 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Analysis of mites, beetes and fleas in nests of Upupa epops in Austria in a vine-yeard landscape

Ústav zoológie SAV, 2013

Biogeografia, Ekológia, Synekológia, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia

Pridané: 7. 1. 2013

Mites (Acari), beetles (Coleoptera) and fleas (Siphonaptera) in the nests of great reed warbler (Acrocephalus arundinaceus) and reed waebler (A. scirpaeus) Stiahnuť súbor mites-acari-beetles-coleoptera-and-fleas-siphonaptera-in-the-nests-of-great-reed-warbler-acrocephalus-arundinaceus-and-reed-waebler-a-scirpaeus.pdf 828.66 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Analysis of arthropods in the nests of two species of Acrocephalus nesting a bove the water table

Ústav zoológie SAV, 2001

Ekológia, Synekológia, Zoológia, Entomológia

Pridané: 27. 8. 2009

Variant zúženej zdrže Hrušov z hľadiska ekológie a ekosozológie Stiahnuť súbor alternative-of-the-reduced-reservoir-hrusov-from-the-view-point-of-ecology-and-ecosozology.pdf 808.21 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

A commento to the building up of the Gabčíkovo hydraulic structures on the Danube only on the territory of Slovakia

Ústav zoológie SAV, 1992

Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Lesnícke vedy

Pridané: 2. 9. 2009

Changes in body size structure of Carabid communities (Coleoptera, Carabidae) along an urbanisation gradient Stiahnuť súbor changes-in-body-size-structure-of-carabid-communities-coleoptera-carabidae-along-an-urbanisation-gradient.pdf 865.18 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Analysis of changes in representation of differetly sized species in varying environmet

Ústav zoológie SAV, 1987

Ekológia, Synekológia, Entomológia

Pridané: 26. 8. 2009

Differentiation and succession of Carabid communities in the forests damaged by the wind catastrophe in High Tatras in 2004 Stiahnuť súbor differentiation-and-succession-of-carabid-communities-in-the-forests-damaged-by-the-wind-catastrophe-in-high-tatras-in-2004.pdf 726.05 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

An analysis of six-year observations of succession of carabids in innact and differently damaged spruce forests in High Tatras after the windstorm of November 2004

Ústav zoológie SAV, 2014

Biogeografia, Ekológia, Environmentálny manažment, Synekológia, Produkčná ekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia, Ochrana lesa, Ostatné príbuzné odbory lesníckych vied

Pridané: 22. 1. 2014

Coleoptera. Carabidae. Stiahnuť súbor coleoptera-carabidae.pdf 1.23 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., publikácia

Check list of Carabist of the Biospheric reserve Pálava, Moravia

Ústav zoológie SAV, 1995

Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia

Pridané: 26. 8. 2009

1 2 3 4 519 20 21 ďalšia strana »