repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

202 príspevkov


Ing. Zbyšek Šustek, CSc.


Ústav zoológie SAV

Príspevky


SHIFTS IN REPREZENTATION OF ALTITUDE PREFERENCE Stiahnuť súbor shifts-in-reprezentation-of-altitude-preference.pdf 477.91 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Evaluation of changes of Carabid beetles with different altitudila preference in High Tatra in an 8 years long period of monitoring

Ústav zoológie SAV, 2014

Biogeografia, Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Ekológia jedinca a populácií, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia, Ochrana lesa, Ostatné príbuzné odbory lesníckych vied

Pridané: 14. 11. 2014

Baníctvo a mincovníctvo v dejinách Slovenska / Mining industry and coin minting in history of Slovakia Stiahnuť súbor banictvo-a-mincovnictvo-v-dejinach-slovenska-mining-industry-and-coin-minting-in-history-of-slovakia.pdf 4.37 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., publikácia

Proceedings from a seminar on historry of mining and coin minting in Slovakia Nine papers of different related topics. Texts in Slovak with English summary

Slovenská akadémia vied, 2014

História, Numizmatika, Ostatné príbuzné odbory historických vied, Archeológia, Muzeológia

Pridané: 26. 2. 2014

Some methodical aspects of the congruence of carabid communities with various types of phytocoenoses Stiahnuť súbor some-methodical-aspects-of-the-congruence-of-carabid-communities-with-various-types-of-phytocoenoses.pdf 785.64 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

A contribution to discusstion about spatioal congruence of animal and plat communities

Ústav zoológie SAV, 1984

Ekológia, Synekológia, Ochrana prírody, Entomológia

Pridané: 31. 8. 2009

Notes to the ecology of the histeride Gnathoncus schmidti Reitter, 1894 (Coleoptera, Histeridae) and its distribution in Slovakia Stiahnuť súbor notes-to-the-ecology-of-the-histeride-gnathoncus-schmidti-reitter-1894-coleoptera-histeridae-and-its-distribution-in-slovakia.pdf 682.99 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Characteristics of autecology and distribution of the histeride Gnathoncus schmidti

Ústav zoológie SAV, 2009

Ekológia, Autoekológia, Entomológia

Pridané: 26. 8. 2009

Problem of interpretation of response of some Carabid species to humidity gradient: example of Carabid assemblages in the Jurský Śúr alder forest Stiahnuť súbor problem-of-interpretation-of-response-of-some-carabid-species-to-humidity-gradient-example-of-carabid-assemblages-in-the-jursky-sur-alder-forest.pdf 833.06 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Explication of changes of representation of Carabids along a moistrure gradient

Ústav zoológie SAV, 2007

Ekológia, Krajinná ekológia, Ochrana prírody, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 28. 8. 2009

Arthropods (Pseudoscorpionidea, Acari, Coleoptera, Siphonaptera) in the nests of thr tengmalms owl, Aegolius funereus Stiahnuť súbor arthropods-pseudoscorpionidea-acari-coleoptera-siphonaptera-in-the-nests-of-thr-tengmalms-owl-aegolius-funereus.pdf 492.02 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Characteristic of Arthtropod fauna in the tengmalm´s owl nest (Aegolius funereus) nesting in artificial boxes

Ústav zoológie SAV, 2003

Ekológia, Synekológia, Zoológia, Entomológia

Pridané: 27. 8. 2009

Arthropods in the nests of lesser spotted eagle Stiahnuť súbor arthropods-in-the-nests-of-lesser-spotted-eagle.pdf 397.04 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

An analysis of nest bauna in lesser spotted eagle (aquila pomarina) from mountains of the Orava region in North Slovakia

Ústav zoológie SAV, 2009

Ekológia, Synekológia, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia

Pridané: 21. 9. 2009

1 2 3 4 519 20 21 ďalšia strana »