repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

202 príspevkov


Ing. Zbyšek Šustek, CSc.


Ústav zoológie SAV

Príspevky


Ochrana prírody, entomology, zberateľstvo a obchodovanie - Ozajstná hrozba? Stiahnuť súbor nature-protection-entomology-collectinng-and-commerce-a-real-menace.pdf 334.72 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

The problem of mutual relationship between nature protection, amateur and professional entomology and commerce among the insects collectors is discussed and shon to be rathe fauvorable than wrongful.

Ústav zoológie SAV, 1997

Ekologické a environmentálne vedy, Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Entomológia

Pridané: 8. 9. 2009

Beetles (Coleoptera) in nests of house and tree sparrows (Passer domesticus and P. montanus). Stiahnuť súbor beetles-coleoptera-in-nests-of-house-and-tree-sparrows-passer-domesticus-and-p-montanus.pdf 910.59 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Analysis of beetle fauna in free nesting hous and tree sparows (Passer domesticus and P. montanus) in Slovakia, mostly in suburban areas of Bratislava

Ústav zoológie SAV, 2003

Ekológia, Synekológia, Zoológia, Entomológia

Pridané: 27. 8. 2009

Spatial changes and succession of carabid communities (Coleoptera, Insecta)in seminatural wetland habitats of the Zitava river floodplain Stiahnuť súbor spatial-changes-and-succession-of-carabid-communities-coleoptera-insectain-seminatural-wetland-habitats-of-the-zitava-river-floodplain.pdf 1.93 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Comparison of Carabid communities in the Nature reserve Zitava river floodpalin, characteristics of their temporal changes and evaluation of their ecosozological status and significance of biodiversity preservation in agrarian landscape

Ústav zoológie SAV, 2010

Biogeografia, Ekologické a environmentálne vedy, Ekológia, Ekológia jedinca a populácií, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia, Poľnohospodárske vedy, Lesnícke vedy

Pridané: 26. 10. 2010

SHIFTS IN REPREZENTATION OF ALTITUDE PREFERENCE Stiahnuť súbor shifts-in-reprezentation-of-altitude-preference.pdf 477.91 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Evaluation of changes of Carabid beetles with different altitudila preference in High Tatra in an 8 years long period of monitoring

Ústav zoológie SAV, 2014

Biogeografia, Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Ekológia jedinca a populácií, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia, Ochrana lesa, Ostatné príbuzné odbory lesníckych vied

Pridané: 14. 11. 2014

Arthropods in nests of the Sand Martin (Riparia riparia Linnaeus, 1758) in South Slovakia Stiahnuť súbor arthropods-in-nests-of-the-sand-martin-riparia-riparia-linnaeus-1758-in-south-slovakia.pdf 1.21 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Characteristics of assemblages of fleas, beetles and spiders in nests of the Sand Martin (Riparia riparia Linnaeus, 1758)

Ústav zoológie SAV, 1994

Ekológia, Synekológia, Zoológia, Entomológia

Pridané: 26. 8. 2009

Vozmožnosti bioindikacii chimizirovannych agro-biocenozov s pomošču izbrannych grupp počvennoj fauny Stiahnuť súbor use-of-soil-fauna-for-bioindication-of-pollution-in-arable-land.pdf 365.67 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Use of free living Nematods, mites andbeetles for bioindication of pollution in arable land - a sorh review

Ústav zoológie SAV, 1982

Ekológia, Ochrana prírody

Pridané: 27. 8. 2009

Changes in the representation of Carabid life forms along an urbanisation gradient (Coleoptera, Carabidae). Stiahnuť súbor changes-in-the-representation-of-carabid-life-forms-along-an-urbanisation-gradient-coleoptera-carabidae.pdf 1.07 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Characteristics of distrubution of the life forms (according to Sharova) in a variable environmental gradient

Ústav zoológie SAV, 1992

Ekológia, Synekológia, Ochrana prírody, Entomológia

Pridané: 26. 8. 2009

Arthropods in the nests of penduline tit (Remiz pendulinus Stiahnuť súbor arthropods-in-the-nests-of-penduline-tit-remiz-pendulinus.pdf 1.05 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Characteristics of arthtopod assemblages in penduline tit nests

Ústav zoológie SAV, 2009

Ekológia, Synekológia, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia

Pridané: 26. 8. 2009

Nálezy několika vzácnějších brouků na jižní Moravě Stiahnuť súbor findings-of-some-rare-beetles-in-south-moravia.pdf 203.52 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Several occasional finding of rare beetles in Moravia, southerly of Brno

Ústav zoológie SAV, 1974

Entomológia

Pridané: 27. 8. 2009

Ekomuzeológia: naozaj ju potrebujeme a čo nového vyjadruje Stiahnuť súbor ecomuseology-do-we-really-need-it-and-what-new-does-it-express.pdf 314.82 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

A discussion about necesity to reflect efforts to enhance ecological approaches in museum exposition by definition of a new term "ecomuzeology" and branch of museilogy

Ústav zoológie SAV, 2000

Ekologické a environmentálne vedy, Ostatné spoločenské vedy, Pedagogika, Sociálne vedy, Masová komunikácia, knižničná a informačná veda, Muzeológia

Pridané: 2. 9. 2009

1 2 3 4 519 20 21 ďalšia strana »