repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

18 príspevkov


Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Aspekty transformácie priemyslu na príklade vybraných marginálnych regiónov Slovenskej republiky Stiahnuť súbor aspekty-transformacie-priemyslu-na-priklade-vybranych-marginalnych-regionov-slovenskej-republiky.pdf 290.03 KB

Mgr. Lucia Poláčková, príspevok v zborníkoch z domácich konferencií

Cieľom predkladaného článku je na príklade vybraných okresov SR-Stropkov, Svidník, Rožňava a Revúca, poukázať na zintenzívnenie prehlbovania marginality v dôsledku rozdielnych možností regiónov prispôsobiť sa požiadavkám transformačného procesu a adaptovania sa na nové rozvojové podmienky.

Prírodovedecká fakulta UK, 2010

Geografické vedy, Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Pridané: 20. 6. 2011

Bytová výstavba v zázemí Bratislavy Stiahnuť súbor bytova-vystavba-v-zazemi-bratislavy.pdf 6.83 MB

Mgr. Martin Šveda, publikácia

Príspevok sa zaoberá rozsahom a intenzitou bytovej výstavby v zázemí Bratislavy v kontexte suburbanizačných procesov. Analýza je zameraná na obdobie rokov 2003-2008.

Prírodovedecká fakulta UK, 2010

Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Pridané: 29. 5. 2011

Časové a priestorové aspekty bytovej výstavby v zázemí Bratislavy v kontexte suburbanizácie Stiahnuť súbor casove-a-priestorove-aspekty-bytovej-vystavby-v-zazemi-bratislavy-v-kontexte-suburbanizacie.pdf 710.93 KB

Mgr. Martin Šveda, príspevok v zahraničnom časopise

Príspevok sa zameriava na zachytenie rozsahu a intenzity bytovej výstavby v transformačnom období v priestore Funkčného mestského regiónu Bratislava s dôrazom na obdobie 2003–2009.

Geografický ústav SAV, 2011

Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Pridané: 6. 2. 2012

DIFERENCOVANOSŤ POPULAČNÝCH PROCESOV A ŠTRUKTÚR V URBÁNNYCH A RURÁLNYCH PRIESTOROCH SLOVENSKA Stiahnuť súbor diferencovanost-populacnych-procesov-a-struktur-v-urbannych-a-ruralnych-priestoroch-slovenska.pdf 427.13 KB

Mgr. Katarína Čupeľová, príspevok v domácom časopise

Cieľom príspevku je prezentácia niektorých výsledkov širšieho projektu štúdia odlišného demografického správania a formovania odlišných populačných štruktúr v podmienkach rurálnych a urbánnych priestorov Slovenska

Prírodovedecká fakulta UK, 2008

Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Pridané: 27. 5. 2011

Hlavné komponenty spokojnosti s kvalitou životných podmienok v mestských štvrtiach Bratislavy Stiahnuť súbor hlavne-komponenty-spokojnosti-s-kvalitou-zivotnych-podmienok-v-mestskych-stvrtiach-bratislavy.pdf 1.28 MB

Mgr. Ivan Andráško, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Cieľom príspevku je identifikácia a interpretácia hlavných komponentov spokojnosti s kvalitou života obyvateľov Bratislavy a preskúmanie relatívneho významu týchto komponentov pre meranie celkovej spokojnosti obyvateľov s miestom ich bydliska.

Geografický ústav SAV, 2008

Geografické vedy, Geografická kartografia, Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Pridané: 22. 10. 2008

Ľudský a spoločenský kapitál v mikroregióne Horné Kysuce Stiahnuť súbor ludsky-a-spolocensky-kapital-v-mikroregione-horne-kysuce.pdf 179.13 KB

Mgr. Lucia Poláčková, príspevok v zborníkoch z domácich konferencií

Cieľom tohto príspevku je na príklade vybraného mikroregiónu Horných Kysúc poukázať na vplyv kvality ľudského a sociálneho kapitálu na regionálny rozvoj, ako aj dôležitosť ich vzájomných väzieb. Snahou je i v tomto kontexte upozorniť na dôležitosť výskumu faktorov ľudského a sociálneho kapitálu v geografii, ako významného činiteľa socio-priestorovej diferenciácie regiónov na Slovensku.

Prírodovedecká fakulta UK, 2009

Geografické vedy, Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Pridané: 20. 6. 2011

PARCIÁLNE PRÍSTUPY K ŠTÚDIU MARGINALITY Stiahnuť súbor parcialne-pristupy-k-studiu-marginality.pdf 309.89 KB

Mgr. Lucia Poláčková, publikácia

Príspevok sa zaoberá teoretickou bázou prístupov ku skúmaniu marginality v regiónoch.

Prírodovedecká fakulta UK, 2010

Geografické vedy, Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Pridané: 20. 6. 2011

Percepcia kvality života v mestských štvrtiach Bratislavy Stiahnuť súbor percepcia-kvality-zivota-v-mestskych-stvrtiach-bratislavy.pdf 539.29 KB

Mgr. Ivan Andráško, PhD., príspevok v domácom časopise

Príspevok predstavuje časť výsledkov dotazníkového prieskumu, zameraného na percepciu kvality života obyvateľmi bratislavských mestských štvrtí.

Geografický ústav SAV, 2006

Geografická kartografia, Ostatné príbuzné odbory geografických vied, Sociológia

Pridané: 22. 10. 2008

POPULATION PROCESSES AND STRUCTURES IN THE URBAN AND RURAL SPACES OF SLOVAKIA Stiahnuť súbor population-processes-and-structures-in-the-urban-and-rural-spaces-of-slovakia.pdf 511.92 KB

Mgr. Katarína Čupeľová, príspevok v zahraničnom časopise

The aim of the study is to analyze the distinctions in the demographic behaviour and in the formation of the urban and rural population structures.

Prírodovedecká fakulta UK, 2010

Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Pridané: 27. 5. 2011

Priestorová štruktúra rezidenčnej suburbanizácie v prímestskej zóne Bratislavy Stiahnuť súbor priestorova-struktura-rezidencnej-suburbanizacie-v-suburbannej-zone-bratislavy.pdf 794.59 KB

Mgr. Martin Šveda, príspevok v domácom časopise

Príspevok sa zaoberá priestorovou štruktúrou rezidenčnej suburbanizácie vo vybraných obciach zázemia Bratislavy. Použité ukazovatele hustoty, kontinuity, koncentrácie a centrality, charakterizujú rôznorodé priestorové prejavy rezidenčnej suburbanizácie.

Prírodovedecká fakulta UK, 2009

Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Pridané: 25. 5. 2011

1 2 ďalšia strana »