repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

2 príspevky


Mgr. Katarína Čupeľová


Prírodovedecká fakulta UK


Príspevky


POPULATION PROCESSES AND STRUCTURES IN THE URBAN AND RURAL SPACES OF SLOVAKIA Stiahnuť súbor population-processes-and-structures-in-the-urban-and-rural-spaces-of-slovakia.pdf 511.92 KB

Mgr. Katarína Čupeľová, príspevok v zahraničnom časopise

The aim of the study is to analyze the distinctions in the demographic behaviour and in the formation of the urban and rural population structures.

Prírodovedecká fakulta UK, 2010

Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Pridané: 27. 5. 2011

DIFERENCOVANOSŤ POPULAČNÝCH PROCESOV A ŠTRUKTÚR V URBÁNNYCH A RURÁLNYCH PRIESTOROCH SLOVENSKA Stiahnuť súbor diferencovanost-populacnych-procesov-a-struktur-v-urbannych-a-ruralnych-priestoroch-slovenska.pdf 427.13 KB

Mgr. Katarína Čupeľová, príspevok v domácom časopise

Cieľom príspevku je prezentácia niektorých výsledkov širšieho projektu štúdia odlišného demografického správania a formovania odlišných populačných štruktúr v podmienkach rurálnych a urbánnych priestorov Slovenska

Prírodovedecká fakulta UK, 2008

Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Pridané: 27. 5. 2011