repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

40 príspevkov


RNDr. Slavomír Bucher, PhD.


Fakulta humanitných a prírodných vied PU

Príspevky


Regionalny koncept rozvoja Chorvatska Stiahnuť súbor regionalny-koncept-rozvoja-chorvatska.pdf 1.19 MB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Today, many countries motivated by numerous benefits decide to develop natural collaboration. The regional movement is discussed in both historical and current developmental context. The intention is to shed light upon its natural process quality and defend its positive role in the economic life and political constitution of the modern Croatia state.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2009

Spoločenské vedy

Pridané: 8. 12. 2014

Transformacia postindustrialneho mesta v procese globalizacie: niekolko poznamok Stiahnuť súbor transformacia-postindustrialneho-mesta-v-procese-globalizacie-niekolko-poznamok.pdf 209.38 KB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v domácom časopise

The primary objective of the following paper is to outline of the most important characteristics related with post-industrial era of global urbanization. The paper analyses by critical point of view the relevant literature mostly connected with sociology and urban geography background. The current processes in the cities’ spatial structure are deined both by factors related to the transformation of the social system and by globalization.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2014

Spoločenské vedy

Pridané: 8. 12. 2014

Regionalne disparity na Slovensku vo svetle socioekonomickych ukazovatelov Stiahnuť súbor regionalne-disparity-na-slovensku-vo-svetle-socioekonomickych-ukazovatelov.pdf 2.57 MB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

V príspevku sa venujeme hodnotením vývoja vybraných socioekonomických ukazovateľov na území Slovenska v období rokov 2007 – 2013. Medzi socioekonomické indikátory regionálnych nerovností, ktoré sa snažíme v našom článku analyzovať patria – miera evidovanej nezamestnanosti, miera evidovanej nezamestnanosti žien, priemerná mesačná mzda, počet uchádzačov o zamestnanie na 1000 ekonomicky aktívnych obyvateľov a počet dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie na 1000 ekonomicky aktívnych obyvateľov.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2014

Spoločenské vedy

Pridané: 8. 12. 2014

Analyza rozvojovych moznosti sidelnej struktury Kosic Stiahnuť súbor analyza-rozvojovych-moznosti-sidelnej-struktury-kosic.pdf 1.09 MB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v zborníkoch z domácich konferencií

Mestá možno charakterizovať ako body ekonomického a spoločenského života. Mesto je zložitý organizmus, ktorý sa neustále vyvíja a mení v závislosti od spoločenských, ekonomických a sociálnych podmienok spoločnosti. Po hlavnej etape urbanizácie, po ktorej už Košice nevládali absorbovať ďalšie prichádzajúce obyvateľstvo, začali sa vytvárať, najmä pozdĺž významných dopravných ciest nové ostrovčeky bývania.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2009

Spoločenské vedy

Pridané: 8. 12. 2014

Kulturny cestovny ruch ako predpoklad trvalo udrzatelneho rozvoja regionu Stiahnuť súbor kulturny-cestovny-ruch-ako-predpoklad-trvalo-udrzatelneho-rozvoja-regionu.pdf 3.56 MB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v zborníkoch z domácich konferencií

As cultural tourism becomes more important in an economic sphere, and high profde in political terms, a growing number of countries (regions and cities) in Europe are using cultural tourism as a part of development strategies. So Slovakia has to develop cultural tourism and use its rich cultural heritage as an integral part of tourism and economic regeneration strategies.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2010

Spoločenské vedy

Pridané: 8. 12. 2014

The perception of identity through urban toponyms in the regional cities of Slovakia Stiahnuť súbor the-perception-of-identity-through-urban-toponyms-in-the-regional-cities-of-slovakia.pdf 820.39 KB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v zahraničnom časopise

This work largely deals with the practical possibilities of the analysis of urban toponyms and their interpretation, which may be appealing in the ield of multidisciplinary studies of sociology, history and geography. Our ambition has been to attempt to verify the statement that the names of streets, squares or parks in the historical centre of cities serve as indicators of oficial views and ideological impressions on the political, social and historical events, in the context of Central Europe.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2013

Spoločenské vedy

Pridané: 8. 12. 2014

Identifikacia skupinovych identit s kulturnym dedicstvom a kulturnohistorickym potencialom regionu Stiahnuť súbor identifikacia-skupinovych-identit-s-kulturnym-dedicstvom-a-kulturnohistorickym-potencialom-regionu.pdf 1.90 MB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Cieľom príspevku je zmyslové vnímanie významu miesta prostredníctvom kolektívnych identít a ich identifikácia s historickým dedičstvom a kultúrnym potenciálom regiónu. Regionálnu identitu môžeme definovať ako fenomén, prostredníctvom ktorého sa obyvatelia miesta identifikujú so sociálnym systémom určitého regiónu, jeho kultúrou, tradíciou a krajinou.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2014

Spoločenské vedy

Pridané: 8. 12. 2014

Selected Indicators of Population ageing in the World: Trends, Impacts and Consequences Stiahnuť súbor selected-indicators-of-population-ageing-in-the-world-trends-impacts-and-consequences.pdf 2.70 MB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v zahraničnom časopise

The macro regional differences expressed through some indicators of population ageing may relect social and economic disparities in the World. The current research considers the relationship between selected ageing parameters like ageing index, potential support ratio, parental support, the old age dependency coeficient, longevity index and centenarian index in the World macro regions. The main objective of the study is to focus and describe the forecast of population ageing – the demographic phenomenon in the World characterised by a reduction in fertility, a decrease in mortality rate, and higher life expectancy among World population from 2015 through 2050.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2014

Spoločenské vedy

Pridané: 8. 12. 2014

1 2 3 4 ďalšia strana »