repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

848 príspevkov


Repozitár

Nadmerné opotrebovanie strižníkov Stiahnuť súbor Nadmerne-opotrebovanie-striznikov.doc 618.00 KB

Doc. Ing. Ján Moravec, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Uvedený článok sa zaoberá riešením konkrétneho problému - nevhodnému vyhotoveniu strižného nástroja.

Strojnícka fakulta ŽU, 2007

Obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava

Pridané: 2. 7. 2009

Príspevok ku problematike konštruovania nástrojov pre skúšku tlakom Stiahnuť súbor Prispevok-ku-problematike-konstruovania-nastrojov-pre-skusku-tlakom.doc 2.00 MB

Doc. Ing. Ján Moravec, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Pre materiálové skúšky existuje celý rad skúšobných zariadení. Oblasti tvárnenia kovov sú najpoužívanejšie skúšky tlaková a ťahová.

Strojnícka fakulta ŽU, 2007

Obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava

Pridané: 2. 7. 2009

Praslovanské východiská niektorých hydroným horného povodia Váhu Stiahnuť súbor Praslovanske-vychodiska-niektorych-hydronym-horneho-povodia-Vahu.pdf 1.01 MB

doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD., prednáška

V príspevku analyzujeme niektoré názvy z hornej časti povodia Váhu, ktoré boli motivované praslovanskými lexikálnymi základmi.

Fakulta humanitných vied UMB, 2009

Slovenský jazyk

Pridané: 2. 7. 2009

O potrebe bezpečnostnej vedy Stiahnuť súbor O-potrebe-bezpecnostnej-vedy.doc 175.00 KB

Doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

V štúdii autor reaguje na článok „Sekuritologie – pavěda, nikoliv metavěda“, uverejnený v časopise Obrana a strategie č.2/2007. Autor v štúdii oponuje názoru, že konštruovanie bezpečnostnej vedy nie je potrebné.

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 2008

Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo

Pridané: 2. 7. 2009

Sociálno ekonomické riziká populačného vývoja EÚ Stiahnuť súbor Socialno-ekonomicke-rizika-populacneho-vyvoja-EU.doc 115.50 KB

Ing. Miloš Ondrušek, PhD., príspevok v zborníkoch z domácich konferencií

Príspevok je zameraný na analýzu vybraných charakteristík populačného vývoja v EÚ. Autor sa následne pokúsil identifikovať riziká, ktoré vyplývajú z načrtnutého populačného trendu v EÚ.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU, 2009

Štatistika, Svetová ekonomika, Medzinárodné ekonomické vzťahy

Pridané: 30. 6. 2009

Úskalia rozhodovania v krízových situáciách Stiahnuť súbor Uskalia-rozhodovania-v-krizovych-situaciach.doc 86.50 KB

doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD., príspevok v domácom časopise

Objektívne a subjektívne príčiny niektorých problémov rozhodovania v krízových situáciách

Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU, 2008

Psychológia osobnosti, Manažment, Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo

Pridané: 15. 6. 2009

Personality and Competencies of Crisis Managers Stiahnuť súbor personality-and-competencies-of-crisis-managers.doc 88.50 KB

doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

In this article we try to define the qualities and skills, which are necessary to develop to effective solution of crisis situations.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU, 2001

Psychológia osobnosti, Manažment, Bezpečnostné verejno-správne služby

Pridané: 9. 6. 2009

Bezpečnostné riziká a nové výzvy krízového manažmentu Stiahnuť súbor bezpecnostne-rizika-a-nove-vyzvy-krizoveho-manazmentu.doc 95.00 KB

doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD., príspevok v domácom časopise

Krízové situácie nevojenského charakteru. Zdroje ohrozenia bezpečnosti, skúsenosti z riešenia kríz.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU, 2004

Manažment, Verejná správa a regionálny rozvoj, Bezpečnostné verejno-správne služby

Pridané: 9. 6. 2009

Climate changes, possible impacts and mitigation options Stiahnuť súbor climate-changes-possible-impacts-and-mitigation-options.pdf 3.59 MB

Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., prednáška a výveska na vedeckom podujatí s min. 30% zahraničnou účasťou

Prednáška na tému „Klimatická zmena, príčiny, dôsledky a zmierňovacie opatrenia“ prezentovaná na Medzinárodnom pracovnom seminári o záchyte a uskladnení CO2 z atmosféry do podzemných zásobníkov.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, 2009

Fyzikálne vedy, Meteorológia a klimatológia

Pridané: 29. 5. 2009

Odhalenie príčin hospodárskej krízy Stiahnuť súbor odhalenie-pricin-hospodarskej-krizy.doc 70.50 KB

Doc. Ing. Peter Staněk, CSc., prednáška

Príspevok sa zaoberá príčinami súčasnej svetovej hospodárskej krízy.

Ekonomický ústav SAV, 2009

Ekonomické vedy a manažment, Ekonomická teória, Financie, Medzinárodné ekonomické vzťahy

Pridané: 14. 5. 2009

« predchádzajúca 1 2 379 80 81 82 83 84 85 ďalšia strana »