repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

18 príspevkov


Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Zmeny vo využití zeme v zázemí veľkých slovenských miest Stiahnuť súbor zmeny-vo-vyuziti-zeme-v-zazemi-velkych-slovenskych-miest.pdf 1.51 MB

Mgr. Martin Šveda, príspevok v zahraničnom časopise

Zameraním príspevku je analýza štruktúrnych zmien vo využití zeme v zázemí 11 najväčších slovenských miest. Analýza vychádza zo spracovania databázy ÚHDP za obdobie rokov 2000-2008. Výsledky zachytávajú rozsiahle zmeny vo využití zeme, pre ktoré je charakteristický úbytok ornej pôdy, nárast trvalých trávnatých porastov a nárast zastavaných plôch.

Prírodovedecká fakulta UK, 2010

Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Pridané: 20. 6. 2011

Bytová výstavba v zázemí Bratislavy Stiahnuť súbor bytova-vystavba-v-zazemi-bratislavy.pdf 6.83 MB

Mgr. Martin Šveda, publikácia

Príspevok sa zaoberá rozsahom a intenzitou bytovej výstavby v zázemí Bratislavy v kontexte suburbanizačných procesov. Analýza je zameraná na obdobie rokov 2003-2008.

Prírodovedecká fakulta UK, 2010

Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Pridané: 29. 5. 2011

POPULATION PROCESSES AND STRUCTURES IN THE URBAN AND RURAL SPACES OF SLOVAKIA Stiahnuť súbor population-processes-and-structures-in-the-urban-and-rural-spaces-of-slovakia.pdf 511.92 KB

Mgr. Katarína Čupeľová, príspevok v zahraničnom časopise

The aim of the study is to analyze the distinctions in the demographic behaviour and in the formation of the urban and rural population structures.

Prírodovedecká fakulta UK, 2010

Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Pridané: 27. 5. 2011

DIFERENCOVANOSŤ POPULAČNÝCH PROCESOV A ŠTRUKTÚR V URBÁNNYCH A RURÁLNYCH PRIESTOROCH SLOVENSKA Stiahnuť súbor diferencovanost-populacnych-procesov-a-struktur-v-urbannych-a-ruralnych-priestoroch-slovenska.pdf 427.13 KB

Mgr. Katarína Čupeľová, príspevok v domácom časopise

Cieľom príspevku je prezentácia niektorých výsledkov širšieho projektu štúdia odlišného demografického správania a formovania odlišných populačných štruktúr v podmienkach rurálnych a urbánnych priestorov Slovenska

Prírodovedecká fakulta UK, 2008

Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Pridané: 27. 5. 2011

Zmeny vo využití zeme vo Funkčnom mestskom regióne Bratislava Stiahnuť súbor zmeny-vo-vyuziti-zeme-vo-funkcnom-mestskom-regione-bratislava.pdf 1.31 MB

Mgr. Martin Šveda, príspevok v domácom časopise

Príspevok hodnotí štruktúrne zmeny vo využití zeme v priestore zázemia Bratislavy v kontexte suburbanizačných procesov. Všíma si najmä nárast zastavanej plochy a úbytok ornej pôdy v katastrálnych územiach obcí. Údaje pochádzajú z databázy ÚHDP a vzťahujú sa k obdobiu rokov 2000-2008.

Prírodovedecká fakulta UK, 2010

Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Pridané: 25. 5. 2011

Priestorová štruktúra rezidenčnej suburbanizácie v prímestskej zóne Bratislavy Stiahnuť súbor priestorova-struktura-rezidencnej-suburbanizacie-v-suburbannej-zone-bratislavy.pdf 794.59 KB

Mgr. Martin Šveda, príspevok v domácom časopise

Príspevok sa zaoberá priestorovou štruktúrou rezidenčnej suburbanizácie vo vybraných obciach zázemia Bratislavy. Použité ukazovatele hustoty, kontinuity, koncentrácie a centrality, charakterizujú rôznorodé priestorové prejavy rezidenčnej suburbanizácie.

Prírodovedecká fakulta UK, 2009

Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Pridané: 25. 5. 2011

Hlavné komponenty spokojnosti s kvalitou životných podmienok v mestských štvrtiach Bratislavy Stiahnuť súbor hlavne-komponenty-spokojnosti-s-kvalitou-zivotnych-podmienok-v-mestskych-stvrtiach-bratislavy.pdf 1.28 MB

Mgr. Ivan Andráško, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Cieľom príspevku je identifikácia a interpretácia hlavných komponentov spokojnosti s kvalitou života obyvateľov Bratislavy a preskúmanie relatívneho významu týchto komponentov pre meranie celkovej spokojnosti obyvateľov s miestom ich bydliska.

Geografický ústav SAV, 2008

Geografické vedy, Geografická kartografia, Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Pridané: 22. 10. 2008

Percepcia kvality života v mestských štvrtiach Bratislavy Stiahnuť súbor percepcia-kvality-zivota-v-mestskych-stvrtiach-bratislavy.pdf 539.29 KB

Mgr. Ivan Andráško, PhD., príspevok v domácom časopise

Príspevok predstavuje časť výsledkov dotazníkového prieskumu, zameraného na percepciu kvality života obyvateľmi bratislavských mestských štvrtí.

Geografický ústav SAV, 2006

Geografická kartografia, Ostatné príbuzné odbory geografických vied, Sociológia

Pridané: 22. 10. 2008

« predchádzajúca 1 2