repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

3 príspevky


Lekárske a farmaceutické vedy

The role and status of geography in the quality of life research Stiahnuť súbor the-role-and-status-of-geography-in-the-quality-of-life-research.pdf 133.29 KB

Mgr. Ivan Andráško, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

ANDRÁŠKO, I. (2009). The role and status of geography in the quality of life research. In GEODAYS LIBEREC 2008: book of proceedings. Eds. Poštolka, V., Lipský,Z., Popková,K., Šmída, J. , Liberec: Technical University of Liberec, p. 210-215.

Geografický ústav SAV, 2009

Geografické vedy, Ekologické a environmentálne vedy, Priestorové plánovanie, Spoločenské vedy, Ostatné spoločenské vedy, Ekonomické vedy a manažment, Sociálne vedy, Lekárske a farmaceutické vedy

Pridané: 19. 11. 2010

Dobrý a zlý cholesterol neexistuje Stiahnuť súbor dobry-a-zly-cholesterol-neexistuje.pdf 4.44 MB

Ing. Tomáš Čejka, PhD., príspevok v domácom časopise

Populárny článok od Doc. MUDr. S. Oravca, CSc., ktorý vyvracia mýty o tzv. dobrom a zlom cholesterole a jeho vplyvoch na ľudský organizmus.

Ústav zoológie SAV, 2008

Organická chémia, Biochémia, Bioorganická chémia, Fyziológia živočíchov, Lekárske a farmaceutické vedy, Farmaceutická chémia, Klinická biochémia, Klinická farmakológia, Normálna a patologická fyziológia

Pridané: 12. 11. 2010

Chemické obranné reakcie behúnika plstnatého Stiahnuť súbor defense-reactions-of-pseudoophonus-rufipes.pdf 329.69 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

Impact of intensive exposition to sect defense secret of P. rufipes on human skin

Ústav zoológie SAV, 2009

Autoekológia, Entomológia, Lekárske a farmaceutické vedy

Pridané: 28. 8. 2009