repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

49 príspevkov


Fakulta humanitných a prírodných vied PU

Fakulta humanitných a prírodných vied PU
Ulica 17. novembra č. 1
081 16 Prešov

Tel: 051 757 0600
Fax: 051 772 5547

http://www.fhpv.unipo.sk

Príspevky


Kultúrnohistorické a prírodné dedičstvo Slavónie Stiahnuť súbor kulturnohistoricke-a-prirodne-dedicstvo-slavonie.pdf 1.84 MB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v zahraničnom časopise

Na východe Chorvátska medzi Dunajom, Drávou a Sávou sa rozprestiera Slavónia, po Dalmácii druhý najväčší historický región. Identita Slavónie je spojená s úrodnými rovinami, lužnými lesmi, malebnými vinohradmi, starými vínnymi pivnicami a barokovými kaštieľmi. Územie si počas celej svoje histórie zachovalo typický folklórny ráz s malebnými národnými tradíciami a unikátnymi kulinárskymi špecialitami.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2012

Sociálne vedy

Pridané: 8. 12. 2014

URBANIZÁCIA A REGIONÁLNY ROZVOJ V KONTEXTE GLOBÁLNYCH ZMIEN Stiahnuť súbor urbanizacia-globalne-zmeny.pdf 605.59 KB

RNDr. Alena Lukáčová , PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Príspevok rieši otázky súčasnej urbanizácie a vývoja miest sveta v súvislosti s globálnymi zmenami. Mestá ako ekonomické póly rastu a teda i proces urbanizácie je opodstatnené skúmať vo vzťahu k regionálnemu rozvoju. Urbanizácia, ako jeden z indikátorov regionálneho rozvoja je hlavným výskumným objektom predkladaného príspevku. Do akej miery môže urbanizácia ovplyvňovať, indikovať alebo negatívne ovplyvňovať regionálny rozvoj sa pokúsime vysvetliť hľadaním závislostí medzi mierou urbanizácie a vybranými indikátormi regionálneho rozvoja. Príspevok sa venuje teoreticko-metodologickému rámcu urbanizácie a regionálneho rozvoja, interpretuje prejavy vybraných ukazovateľov na globálnej a regionálnej úrovni.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2013

Geografické vedy

Pridané: 31. 1. 2013

Kulturny cestovny ruch ako predpoklad trvalo udrzatelneho rozvoja regionu Stiahnuť súbor kulturny-cestovny-ruch-ako-predpoklad-trvalo-udrzatelneho-rozvoja-regionu.pdf 3.56 MB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v zborníkoch z domácich konferencií

As cultural tourism becomes more important in an economic sphere, and high profde in political terms, a growing number of countries (regions and cities) in Europe are using cultural tourism as a part of development strategies. So Slovakia has to develop cultural tourism and use its rich cultural heritage as an integral part of tourism and economic regeneration strategies.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2010

Spoločenské vedy

Pridané: 8. 12. 2014

Hodnotenie atributov sidelnej struktury regionu NUTS II Vychodne Slovensko Stiahnuť súbor hodnotenie-atributov-sidelnej-struktury-regionu-nuts-ii-vychodne-slovensko.pdf 2.04 MB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v domácom časopise

The extend of urbanization – the main factor of differentiation of regional and settlement development socio-urbanization status conditions existential and development conditions of regions quantitative characteristics of regions, social potentials of regions and their total development. The rate index of urbanization refers to the proportion of total population which inhabits urban places. Urbanism as a way of life is the net effect, as evident in human behavior, of all these facets of the urban place also a form of social organization.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2011

Spoločenské vedy

Pridané: 8. 12. 2014

Population aging and changes in the age structure of Slovakia Stiahnuť súbor population-aging-and-changes-in-the-age-structure-of-slovakia.pdf 1.35 MB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v zahraničnom časopise

The age group structure of the populat ion in the distr icts of Slovakia was highlighted by means of an analysis of the three big age groups: 0 – 19 years, 20 – 64 years and 65 years and older . The paper reports on the development of the character ist ics of the burden carried by the product ive populat ion in consequence of the demographic ageing of populat ion in the condit ions of the Slovakian regions. The main task of the paper was the ident ificat ion the tendencies in age structure of Slovak populat ion. Statist ical methods and mathemat ics proceeding are used to compare different parameters age st ructure (e. g. index of ageing, youth dependency rat io etc.) .

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2012

Spoločenské vedy

Pridané: 8. 12. 2014

Populacna dynamika Kosickeho a Presovskeho samospravneho kraja v kontexte regionalneho rozvoja Stiahnuť súbor populacna-dynamika-kosickeho-a-presovskeho-samospravneho-kraja-v-kontexte-regionalneho-rozvoja.pdf 16.95 MB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v domácom časopise

This paper analysis demographic processes connected with dynamic of inhabitants of Eastern Slovakia region in the last seven years, taking into the consideration the data of the RegData dabase census between years 2001-2008.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2011

Spoločenské vedy

Pridané: 8. 12. 2014

Ludsky potencial ako faktor rozvoja regionu NUTS II - Vychodne Slovensko Stiahnuť súbor ludsky-potencial-ako-faktor-rozvoja-regionu-nuts-ii-vychodne-slovensko.pdf 1.36 MB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

The aim of the study is to analyze the population potential in the demographic behaviour and in the formation of the population in Eastern Slovakia. This paper is dealing with the evolution of the productive population charging characteristics in the region NUTS II – eastern Slovakia conditions through passed 10 years in consequence of a demographic population charging.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2009

Spoločenské vedy

Pridané: 8. 12. 2014

Euro-stimulator or inhibitor of active tourism in Slovakia Stiahnuť súbor euro-stimulator-or-inhibitor-of-active-tourism-in-slovakia.pdf 2.69 MB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

' 7 am very happy that we will celebrate the euro's 10th anniversary by welcoming Slovakia as a new member. Slovakia is about to take a historic step forward, for all its citizens and for Europe. Joining the euro will place Slovakia at the economic and political heart of Europe, less than five years after joining the European Union.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2013

Spoločenské vedy

Pridané: 8. 12. 2014

1 2 3 4 5 ďalšia strana »