repozitár akademici inštitúcie vedné odbory


Fakulta humanitných a prírodných vied PU

Fakulta humanitných a prírodných vied PU
Ulica 17. novembra č. 1
081 16 Prešov

Tel: 051 757 0600
Fax: 051 772 5547

http://www.fhpv.unipo.sk

zoznam akademikov FHPV PU