repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

14 príspevkov


Archeológia

Aspekte Musikarachaologisches Klangwerkzeug aus Metall anhand von Funden aus der Slowakei Stiahnuť súbor aspekte-musikarachaologisches-.pdf 3.79 MB

PhDr. Danica Staššíková-Štukovská, príspevok v zahraničnom časopise

Kovové idiofony z pravekých archeologických nálezov na Slovensku.

Archeologický ústav SAV, 2000

Archeológia

Pridané: 24. 8. 2010

Baníctvo a mincovníctvo v dejinách Slovenska / Mining industry and coin minting in history of Slovakia Stiahnuť súbor banictvo-a-mincovnictvo-v-dejinach-slovenska-mining-industry-and-coin-minting-in-history-of-slovakia.pdf 4.37 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., publikácia

Proceedings from a seminar on historry of mining and coin minting in Slovakia Nine papers of different related topics. Texts in Slovak with English summary

Slovenská akadémia vied, 2014

História, Numizmatika, Ostatné príbuzné odbory historických vied, Archeológia, Muzeológia

Pridané: 26. 2. 2014

Evidence of some rare diseases at the Early Medieval cemetery in Borovce Stiahnuť súbor evidence-of-some-rare-diseases-at-the-early-medieval-cemetery-in-borovce.pdf 2.47 MB

PhDr. Danica Staššíková-Štukovská, príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Doklady dvoch zriedkavých ochorení objavených na včasnostredovekom pohrebisku v Borovciach. Interdisciplinárna práca vychádzajúca z archeologických nálezov.

Archeologický ústav SAV, 2005

Archeológia

Pridané: 24. 8. 2010

K relatívnej chronológii pohrebiska Staré Město v polohe Na valách Stiahnuť súbor k-relativnej-chronologii-pohrebiska-stare-mesto-na-valach.pdf 1.85 MB

Mgr. Hana Chorvátová, príspevok v domácom časopise

Štúdia poukazuje na rozpory v relatívnej chronológii na pohrebisku v Starom Měste na južnej Morave, ktoré sa stalo podkladom pre datovanie hmotnej kultúry obdobia Veľkej Moravy.

Centrum medievistických studií Akademie vied ČR a Univerzity Karlovy, 2004

Archeológia

Pridané: 22. 6. 2010

Kultúrno-historický význam gombíkov Stiahnuť súbor kulturno-historicky-vyznam-gombikov.pdf 289.27 KB

Mgr. Hana Chorvátová, príspevok v zahraničnom časopise

Kultúrno-historický význam predmetu, ktorý archeológovia v súčasnosti nazývajú gombíky, hoci nikdy ako spínadlo neslúžili.

Bez príslušnosti k inštitúcii, 2009

História, Archeológia

Pridané: 8. 3. 2010

Light mica in the grave (the 8-9th century) in Dubovany Stiahnuť súbor light-mica-in-the-grave-the-8-9th-century-in-dubovany.pdf 6.06 MB

PhDr. Danica Staššíková-Štukovská, príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Nový poznatok o sľude v kultúre včasného stredoveku na strednom Považí.

Archeologický ústav SAV, 2009

Archeológia

Pridané: 12. 3. 2010

Metal Rattles of the Western Slavs Stiahnuť súbor metal-rattles-of-the-western-slavs.pdf 2.48 MB

PhDr. Danica Staššíková-Štukovská, publikácia

Kovové idiofóny z včasného stredoveku

Archeologický ústav SAV, 1990

Archeológia

Pridané: 12. 2. 2010

On new materials of the Bronze Age in Slovakia Stiahnuť súbor on-new-materials-of-the-bronze-age-in-slovakia.pdf 31.55 KB

PhDr. Danica Staššíková-Štukovská, iné

K archeologickým nálezom pravekej fajanse v dobe bronzovej.

Archeologický ústav SAV, 2009

Archeológia

Pridané: 12. 2. 2010

Platidlá na Slovensku - The Money in Slovakia Stiahnuť súbor platidla-na-slovensku-the-money-in-slovakia.pdf 70.29 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., domáca monografia

A review of money history in the territory of Slovakia since the prehistoric times untill introduction of euro in 2009

Ústav zoológie SAV, 2011

Dejiny národného hospodárstva, Financie, Politológia, História, Heraldika, Numizmatika, Archeológia, Muzeológia, Slovenské dejiny

Pridané: 9. 8. 2013

Seriál o dejinách meny na Slovensku - A serial on money history in Slovakia Stiahnuť súbor serial-o-dejinach-meny-na-slovensku-a-serial-on-currency-history-in-slovakia.pdf 1.76 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

A popular serial from the newspaper Slovenské národné noviny on currency history in Slovakia

Sociologický ústav SAV, 2013

Dejiny národného hospodárstva, Financie, História, Heraldika, Numizmatika, Archeológia, Muzeológia

Pridané: 30. 8. 2013

1 2 ďalšia strana »