repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

202 príspevkov


Ing. Zbyšek Šustek, CSc.


Ústav zoológie SAV

Príspevky


Bilological motives of money counterfeiting Stiahnuť súbor bilological-motives-of-money-counterfeiting.pdf 487.12 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., publikácia

A special chapter in general part of Security feature guide - a CD Handbook of seacurity features used for protection of money and document against couterfeitig or forging and for verificatiuon of their genuinness

Ústav zoológie SAV, 2001

Biologické vedy, Zoológia, Etológia (aj pre poľnohospodárske a lesnícke vedy), Súdne inžinierstvo, Forenzná psychológia, Kriminológia a kriminalistika

Pridané: 4. 9. 2009

Vplyv imísií oxidu siričitého na spoločenstvá bystruškovitých (Carabidae) v horských podmienkach Stiahnuť súbor impact-of-imissions-of-sulphur-dioxid-on-carabid-communities-in-mountain-conditions.pdf 424.20 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z domácich konferencií

A general characterostic of expected changes in Carabid communities in mountain forests affected by acid rains

Ústav zoológie SAV, 1989

Ekologické a environmentálne vedy, Environmentálny manažment, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 2. 9. 2009

Ochrana lesů - Názvy a definice Stiahnuť súbor forest-protection-terms-and-definition.pdf 1.97 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., publikácia

Definitions of general ecological terms connected with forets protection (No. 1 - 210) and with animal pests and pritection against them (No. 390 - 730)

Ústav zoológie SAV, 1981

Ekológia, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 2. 9. 2009

Využitie Zlatníkovej geobiocenologickej klasifikácie pri štúdiu rozšírenia bystruškovitých (Coleoptera, Carabidae) Stiahnuť súbor application-of-the-zlatniks-geobiocenological-classifikation-at-study-of-distriution-of-carabidae.pdf 661.18 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Discussion about possibilities to use the Zlatník´s geobiocenological classification of forest ecosystem for study of distribution pattern of Carabid communities

Ústav zoológie SAV, 1993

Biogeografia, Ekológia, Synekológia, Ochrana prírody, Entomológia

Pridané: 2. 9. 2009

Stabilita ekosystému Stiahnuť súbor ecosystem-stability.pdf 305.18 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., prednáška

Explanation of different aspects of ecosystem´s stability

Ústav zoológie SAV, 1982

Ekológia, Všeobecná ekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody

Pridané: 2. 9. 2009

Variant zúženej zdrže Hrušov z hľadiska ekológie a ekosozológie Stiahnuť súbor alternative-of-the-reduced-reservoir-hrusov-from-the-view-point-of-ecology-and-ecosozology.pdf 808.21 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

A commento to the building up of the Gabčíkovo hydraulic structures on the Danube only on the territory of Slovakia

Ústav zoológie SAV, 1992

Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Lesnícke vedy

Pridané: 2. 9. 2009

Nazvosloví a co se za ním skrývá Stiahnuť súbor terminology-and-what-does-hide-behind-t.pdf 229.85 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

A polular disscussion about terminological problems

Ústav zoológie SAV, 1980

Ekologické a environmentálne vedy, Lesnícke vedy

Pridané: 2. 9. 2009

Mrchožroutovití Československa (Coleoptera, Silphidae) Stiahnuť súbor carrion-beetles-of-czechoslovakia.pdf 1.96 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., domáca monografia

A general rewiew of knowledge of morphlogy, bionomy and systematics of Silphidae with an illistrated identification key, brief description odf species and data on their ecology and distribution in Czechoslovakia

Ústav zoológie SAV, 1981

Biogeografia, Ekológia, Autoekológia, Ochrana prírody, Entomológia

Pridané: 2. 9. 2009

The Coleoptera from nests of Riparia riparia in Czechoslovakia Stiahnuť súbor the-coleoptera-from-nests-of-riparia-riparia-in-czechoslovakia.pdf 1.05 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Caracteristic of structure and annual dynamics of beetles in the nests of Sand Martin

Ústav zoológie SAV, 1980

Ekológia, Ekológia jedinca a populácií, Zoológia, Entomológia

Pridané: 2. 9. 2009

Ekomuzeológia: naozaj ju potrebujeme a čo nového vyjadruje Stiahnuť súbor ecomuseology-do-we-really-need-it-and-what-new-does-it-express.pdf 314.82 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

A discussion about necesity to reflect efforts to enhance ecological approaches in museum exposition by definition of a new term "ecomuzeology" and branch of museilogy

Ústav zoológie SAV, 2000

Ekologické a environmentálne vedy, Ostatné spoločenské vedy, Pedagogika, Sociálne vedy, Masová komunikácia, knižničná a informačná veda, Muzeológia

Pridané: 2. 9. 2009

« predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 819 20 21 ďalšia strana »