repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Prínos klastrov k regionálnemu rozvoju

Akademik:Ing. Peter Jamnický
Typ príspevku:prednáška
Anotácia:Klastre sú pružné trhové zoskupenia bez právnej subjektivity, ktorých účelom je dosiahnuť čo možno najväčší ekonomický úžitok za najnižšie náklady.
Popis:Klastre sú pružné trhové zoskupenia bez právnej subjektivity, ktorých účelom je dosiahnuť čo možno najväčší ekonomický úžitok za najnižšie náklady. Podporou rozvoja klastrov možno zvýšiť ekonomickú silu krajiny, resp hranicu produkčných možností alebo znížiť nedokonalú konkurenciu v rámci ekonomiky krajiny. Z pohľadu priestorovej ekonómie v klastroch existuje geografické sústredenie vzájomne previazaných podnikov, špecializovaných dodávateľov, poskytovateľov služieb, podnikov v príbuzných odvetviach a pridružených inštitúciách, ako sú univerzity, agentúry a obchodne asociácie rôznych smerov, ktoré súťažia, ale tiež spolupracujú.
Rok vydania:2012
Autor:Ing. Peter Jamnický
Inštitúcia:Fakulta podnikového manažmentu EU
Vydavateľ:
Pridané do repozitára:25. 5. 2012
Posledná zmena:1. 7. 2022
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:6
Vedný odbor: Ekonomické vedy a manažment
Názov súboru:prinos-klastrov-k-regionalnemu-rozvoju.doc
Typ súboru:Microsoft document (doc)
Veľkosť súboru:73.50 KB
Stiahnuť súbor:prinos-klastrov-k-regionalnemu-rozvoju.doc