repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

8 príspevkov


Doc. Ing. Ján Moravec, PhD.


Strojnícka fakulta ŽU

Príspevky


Testovanie vzoriek vyrobených integrovanou technológiou Stiahnuť súbor testovanie-vzoriek-vyrobenych-integrovanou-technologiou.doc 4.02 MB

Doc. Ing. Ján Moravec, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Príspevok sa zaoberá skúškami vzoriek tvárnených v magnetickom poli. Uvedené sú výsledky a metalografické snímky po skúškach. Uvedené je vlastné riešenie skúšobného zariadenia.

Strojnícka fakulta ŽU, 2009

Obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava

Pridané: 4. 9. 2009

Logistika pri skladovaní tvárniacich nástrojov Stiahnuť súbor logistika-pri-skladovani-tvarniacich-nastrojov.doc 1.69 MB

Doc. Ing. Ján Moravec, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Článok sa zaoberá konkrétnou problematikou logistiky tvárniacich nástrojov v rámci firmy.

Strojnícka fakulta ŽU, 2008

Ostatné technické vedy, Materiálové inžinierstvo

Pridané: 4. 9. 2009

Prúdenie a hydrodynamika toku skloviny Stiahnuť súbor prudenie-a-hydrodynamika-toku-skloviny.doc 404.50 KB

Doc. Ing. Ján Moravec, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Problematika týkajúca sa okruhu otázok vhodnosti prísunu skloviny do hlavy dávkovača sa dá riešiť len poznatkami z mechaniky tekutín. Uvedený článok prezentuje používané výpočtové metódy konečných parametrov.

Strojnícka fakulta ŽU, 2007

Mechanika tekutín, Náuka o nekovových materiáloch a stavebných hmotách, Príprava a spracovanie kovových a nekovových materiálov

Pridané: 5. 7. 2009

Magnetické tvárnenie za tepla Stiahnuť súbor magneticke-tvarnenie-za-tepla.doc 767.00 KB

Doc. Ing. Ján Moravec, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

V článku je opísané použitie magnetického poľa pri tvárnení odliatkov z nízkouhlíkovej ocele. Prezentované je vlastné riešenie tvárniaceho zariadenia použitého pri experimentálnych prácach.

Strojnícka fakulta ŽU, 2009

Obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava, Príprava a spracovanie kovových a nekovových materiálov

Pridané: 5. 7. 2009

Vývoj zamykacích systémov Stiahnuť súbor vyvoj-zamykacich-systemov.doc 2.36 MB

Doc. Ing. Ján Moravec, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Predložený príspevok v stručnom prehľade poukazuje na vývin zamykacích systémov a zaoberá sa dejinami vývoja zámkov a kľúčov od ranných počiatkov po stredovek.

Strojnícka fakulta ŽU, 2007

Obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava, Dejiny vied a techniky

Pridané: 5. 7. 2009

Nekonvenčné využitie obrábacieho stroja v tvárnení Stiahnuť súbor Nekonvencne-vyuzitie-obrabacieho-stroja-v-tvarneni.doc 253.00 KB

Doc. Ing. Ján Moravec, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Prezentované je vlastné riešenie tvárniaceho zariadenia použitého pri experimentálnych prácach. Výsledky potvrdili vhodnosť použitia sústruhu pre uvedenú prácu.

Strojnícka fakulta ŽU, 2007

Obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava

Pridané: 2. 7. 2009

Nadmerné opotrebovanie strižníkov Stiahnuť súbor Nadmerne-opotrebovanie-striznikov.doc 618.00 KB

Doc. Ing. Ján Moravec, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Uvedený článok sa zaoberá riešením konkrétneho problému - nevhodnému vyhotoveniu strižného nástroja.

Strojnícka fakulta ŽU, 2007

Obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava

Pridané: 2. 7. 2009

Príspevok ku problematike konštruovania nástrojov pre skúšku tlakom Stiahnuť súbor Prispevok-ku-problematike-konstruovania-nastrojov-pre-skusku-tlakom.doc 2.00 MB

Doc. Ing. Ján Moravec, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Pre materiálové skúšky existuje celý rad skúšobných zariadení. Oblasti tvárnenia kovov sú najpoužívanejšie skúšky tlaková a ťahová.

Strojnícka fakulta ŽU, 2007

Obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava

Pridané: 2. 7. 2009