repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

226 príspevkov


Ing. Ivan Klinec


Ekonomický ústav SAV


Príspevky


Honba za ziskom ničí ľudí i prírodu - Rozvoj našej spoločnosti bol postavený na kapitalizme zo začiatku 19. storočia Stiahnuť súbor honba-za-ziskom-nici-ludi-i-prirodu.pdf 66.33 KB

Ing. Ivan Klinec, iné

Honba za ziskom ničí ľudí i prírodu - Rozvoj našej spoločnosti bol postavený na kapitalizme zo začiatku 19. storočia - rozhovor v časopise Verejná správa - časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu č. 8/2009, 20. 4. 2009, ISSN 1335-7883, str. 1-4

Ekonomický ústav SAV, 2009

Prognostika (futurológia)

Pridané: 14. 3. 2013

What Will be the Transhuman Economy About or How the Human Enhancement Technologies Can Help Us To Cope With Entropy in the Information Age Stiahnuť súbor what-will-be-the-transhuman-economy-about-or-how-the-human-enhancement-technologies-can-help-us-to-cope-with-entropy-in-the-information-age.pdf 26.26 KB

Ing. Ivan Klinec, publikácia

What Will be the Transhuman Economy About or How the Human Enhancement Technologies Can Help Us To Cope With Entropy in the Information Age - Abstract

Ekonomický ústav SAV, 2013

Prognostika (futurológia)

Pridané: 7. 1. 2013

Transhumanizmus - Budúcnosť človeka v 21. storočí Stiahnuť súbor transhumanizmus-study-text.pdf 229.33 KB

Ing. Ivan Klinec, študijný materiál

Transhumanizmus - Budúcnosť človeka v 21. storočí

Ekonomický ústav SAV, 2007

Prognostika (futurológia)

Pridané: 14. 9. 2011

Globálne existenciálne riziká - Predslov Stiahnuť súbor globalne-existencialne-rizika-predslov.pdf 90.33 KB

Ing. Ivan Klinec, príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Globálne existenciálne riziká - Predslov - predslov v zborníku Rusko Miroslav [Ed.] 2012: Globálne existenciálne riziká. - Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, 29. - 30. november 2012, Bratislava. - Žilina: Strix/Edícia ESE-10, 1. vyd., ISBN 978-80-89281-86-2. 278 str, str. VII.

Ekonomický ústav SAV, 2012

Prognostika (futurológia)

Pridané: 25. 3. 2013

Prognózy sa dnes stali biznisom Stiahnuť súbor prognozy-sa-dnes-stali-byznisom.pdf 45.17 KB

Ing. Ivan Klinec, iné

Prognózy sa dnes stali biznisom - rozhovor pre denník Hospodárske noviny 14. 1. 2005

Ekonomický ústav SAV, 2005

Prognostika (futurológia)

Pridané: 12. 3. 2013

Dlhodobé projekty rozvoja ekonomiky - Možnosti spolupráce medzi Slovenskom a Nemeckom - Scenáre Slovensko 2036 Stiahnuť súbor dlhodobe-projekty-rozvoja-ekonomiky.pdf 398.33 KB

Ing. Ivan Klinec, prednáška

Dlhodobé projekty rozvoja ekonomiky - Možnosti spolupráce medzi Slovenskom a Nemeckom - Scenáre Slovensko 2036 - prednáška prednesená v novembri 2011

Ekonomický ústav SAV, 2011

Ekonomická teória, Prognostika (futurológia)

Pridané: 29. 11. 2012

Slovensko 21 - Vízia pre 21.storočie Stiahnuť súbor slovensko-21-vizia-pre-21-storocie.pdf 122.75 KB

Ing. Ivan Klinec, príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Slovensko 21 - Vízia pre 21.storočie - článok v zborníku Koncipování budoucnosti v Evropě 2001 - Sborník příspěvku z 6. mezinárodního kolokvia Koncipování budoucnosti v Evropě 2001 pořádaného Občanskou futurologickou společností s podporou Vysoké školy ekonomické v Praze ve dnech 10. až 12. září v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze, Občanská futurologická společnost, Praha 2002

Ekonomický ústav SAV, 2002

Prognostika (futurológia)

Pridané: 21. 8. 2012

Alternatívne ekonomické teórie Stiahnuť súbor alternativne-ekonomicke-teorie.pdf 178.33 KB

Ing. Ivan Klinec, prednáška

Stručný úvod do alternatívnych ekonomických teórií

Ekonomický ústav SAV, 2008

Ekonomická teória, Prognostika (futurológia)

Pridané: 13. 9. 2011

Je pravda, že dobre už bolo? Odpovedal futurológ Ivan Klinec Stiahnuť súbor je-pravda-ze-dobre-uz-bolo.pdf 81.45 KB

Ing. Ivan Klinec, iné

Je pravda, že dobre už bolo? Odpovedal futurológ Ivan Klinec - On-line odpovede futurológa Ivana Klinca pre čitateľov denníka Pravda – 24. 10. 2011 od 11.00 do 12.41

Ekonomický ústav SAV, 2011

Ekonomická teória, Prognostika (futurológia)

Pridané: 29. 11. 2013

Modrá ekonomika, relokalizácia a vytváranie pracovných miest Stiahnuť súbor modra-ekon-relok-vytvar-prac-miest.pdf 198.24 KB

Ing. Ivan Klinec, príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Modrá ekonomika, relokalizácia a vytváranie pracovných miest - príspevok v zborníku Rusko Miroslav (editor): Zborník príspevkov z XIII. medzinárodnej vedeckej konferencie Manažérstvo životného prostredia 2013, Bratislava, 18-19. apríl 2013. Edícia ESE-14. STRIX, Žilina, 2013, ISBN 978-80-89281-90-9, 271 str., str. 25-30

Ekonomický ústav SAV, 2014

Ekonomická teória, Prognostika (futurológia)

Pridané: 12. 2. 2014

1 2 3 4 521 22 23 ďalšia strana »