repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

49 príspevkov


Spoločenské vedy

Identifikacia skupinovych identit s kulturnym dedicstvom a kulturnohistorickym potencialom regionu Stiahnuť súbor identifikacia-skupinovych-identit-s-kulturnym-dedicstvom-a-kulturnohistorickym-potencialom-regionu.pdf 1.90 MB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Cieľom príspevku je zmyslové vnímanie významu miesta prostredníctvom kolektívnych identít a ich identifikácia s historickým dedičstvom a kultúrnym potenciálom regiónu. Regionálnu identitu môžeme definovať ako fenomén, prostredníctvom ktorého sa obyvatelia miesta identifikujú so sociálnym systémom určitého regiónu, jeho kultúrou, tradíciou a krajinou.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2014

Spoločenské vedy

Pridané: 8. 12. 2014

Ludsky potencial ako faktor rozvoja regionu NUTS II - Vychodne Slovensko Stiahnuť súbor ludsky-potencial-ako-faktor-rozvoja-regionu-nuts-ii-vychodne-slovensko.pdf 1.36 MB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

The aim of the study is to analyze the population potential in the demographic behaviour and in the formation of the population in Eastern Slovakia. This paper is dealing with the evolution of the productive population charging characteristics in the region NUTS II – eastern Slovakia conditions through passed 10 years in consequence of a demographic population charging.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2009

Spoločenské vedy

Pridané: 8. 12. 2014

Stravovanie a stolovanie na území Slovenska v 16. a 18. storočí Stiahnuť súbor historia-gastronomie-Stravovanie-a-stolovanie-na-uzemi-Slovenska-v-16-a-18-storoci.pdf 145.93 KB

PhDr. Zora Mintalová-Zubercová, prednáška v zahraničí

Stravovanie a stolovanie na území Slovenska v 16. a 18. storočí. - Food and feasts in Slovakia in seventeenth and eighteenth centuries

Bez príslušnosti k inštitúcii, 2009

Spoločenské vedy, Kulturológia, História, Kultúrna antropológia a etnológia

Pridané: 31. 3. 2010

Analyza rozvojovych moznosti sidelnej struktury Kosic Stiahnuť súbor analyza-rozvojovych-moznosti-sidelnej-struktury-kosic.pdf 1.09 MB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v zborníkoch z domácich konferencií

Mestá možno charakterizovať ako body ekonomického a spoločenského života. Mesto je zložitý organizmus, ktorý sa neustále vyvíja a mení v závislosti od spoločenských, ekonomických a sociálnych podmienok spoločnosti. Po hlavnej etape urbanizácie, po ktorej už Košice nevládali absorbovať ďalšie prichádzajúce obyvateľstvo, začali sa vytvárať, najmä pozdĺž významných dopravných ciest nové ostrovčeky bývania.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2009

Spoločenské vedy

Pridané: 8. 12. 2014

Sociálny štát v kocke Stiahnuť súbor socialny-stat.doc 225.00 KB

PhDr.Ľuboš Blaha, PhD., príspevok v domácom časopise

Príspevok rozoberá vývoj, modely, filozofiu a súčasnú situáciu sociálneho štátu.

Ústav politických vied SAV, 2008

Spoločenské vedy, Ekonomická teória, Medzinárodné ekonomické vzťahy, Teória politiky, Politológia, Sociálna práca, Humanitné vedy, História, Filozofické vedy, Systematická filozofia, Etika

Pridané: 3. 7. 2009

AN ASSESSMENT OF SPATIAL SCALE AND THEMATIC FOCUS OF PUBLICATIONS AND DIPLOMA THESIS OF SLOVAKIAN GEOGRAPHICAL INSTITUTES Stiahnuť súbor an-assessment-of-spatial-scale-and-thematic-focus-of-publications-and-diploma-thesis-of-slovakian-geographical-institutes.pdf 1.85 MB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v zahraničnom časopise

The article explores the formation of regional identity with regard to scale and topic in works and final thesis of Slovak geography students from selected geographic institutions and departments. Taking into account papers and diploma thesis of students, we tried to discover how the authors perceive and form the image of a region of the theme and spatial scale of their works.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2013

Spoločenské vedy

Pridané: 8. 12. 2014

Actual Problems of Crisis Management Theory Stiahnuť súbor actual-problems-of-crisis-management-theory.doc 88.00 KB

doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Problematika praxe krízového manažmentu vyžaduje teoretické vymedzenia a zjednotenie. Článok porovnáva niektoré prístupy a vymedzuje základné otázky súvisiace s chápaním podstaty a obsahu teórie krízového manažmentu.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU, 2010

Spoločenské vedy, Manažment, Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo, Bezpečnostné verejno-správne služby

Pridané: 26. 3. 2010

Population aging and changes in the age structure of Slovakia Stiahnuť súbor population-aging-and-changes-in-the-age-structure-of-slovakia.pdf 1.35 MB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v zahraničnom časopise

The age group structure of the populat ion in the distr icts of Slovakia was highlighted by means of an analysis of the three big age groups: 0 – 19 years, 20 – 64 years and 65 years and older . The paper reports on the development of the character ist ics of the burden carried by the product ive populat ion in consequence of the demographic ageing of populat ion in the condit ions of the Slovakian regions. The main task of the paper was the ident ificat ion the tendencies in age structure of Slovak populat ion. Statist ical methods and mathemat ics proceeding are used to compare different parameters age st ructure (e. g. index of ageing, youth dependency rat io etc.) .

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2012

Spoločenské vedy

Pridané: 8. 12. 2014

Family and Women in Central and Eastern Europe: the Significance of Traditional Roles after Socialism Stiahnuť súbor family-and-women-in-central-and-eastern-europe-the-significance-of-traditional-roles-after-socialism.pdf 82.17 KB

Mgr. Ivan Chorvát, M.A., CSc., kapitola v zahraničnej monografii

Rodina a ženy v strednej a východnej Európe: Význam tradičných rolí po socializme.

Ústav vedy a výskumu UMB, 2010

Spoločenské vedy, Sociálne vedy, Sociológia

Pridané: 25. 2. 2010

1 2 3 4 5 ďalšia strana »