repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

49 príspevkov


Spoločenské vedy

Actual Problems of Crisis Management Theory Stiahnuť súbor actual-problems-of-crisis-management-theory.doc 88.00 KB

doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Problematika praxe krízového manažmentu vyžaduje teoretické vymedzenia a zjednotenie. Článok porovnáva niektoré prístupy a vymedzuje základné otázky súvisiace s chápaním podstaty a obsahu teórie krízového manažmentu.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU, 2010

Spoločenské vedy, Manažment, Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo, Bezpečnostné verejno-správne služby

Pridané: 26. 3. 2010

AN ASSESSMENT OF SPATIAL SCALE AND THEMATIC FOCUS OF PUBLICATIONS AND DIPLOMA THESIS OF SLOVAKIAN GEOGRAPHICAL INSTITUTES Stiahnuť súbor an-assessment-of-spatial-scale-and-thematic-focus-of-publications-and-diploma-thesis-of-slovakian-geographical-institutes.pdf 1.85 MB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v zahraničnom časopise

The article explores the formation of regional identity with regard to scale and topic in works and final thesis of Slovak geography students from selected geographic institutions and departments. Taking into account papers and diploma thesis of students, we tried to discover how the authors perceive and form the image of a region of the theme and spatial scale of their works.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2013

Spoločenské vedy

Pridané: 8. 12. 2014

Analyza rozvojovych moznosti sidelnej struktury Kosic Stiahnuť súbor analyza-rozvojovych-moznosti-sidelnej-struktury-kosic.pdf 1.09 MB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v zborníkoch z domácich konferencií

Mestá možno charakterizovať ako body ekonomického a spoločenského života. Mesto je zložitý organizmus, ktorý sa neustále vyvíja a mení v závislosti od spoločenských, ekonomických a sociálnych podmienok spoločnosti. Po hlavnej etape urbanizácie, po ktorej už Košice nevládali absorbovať ďalšie prichádzajúce obyvateľstvo, začali sa vytvárať, najmä pozdĺž významných dopravných ciest nové ostrovčeky bývania.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2009

Spoločenské vedy

Pridané: 8. 12. 2014

APLIKÁCIA TEÓRIE ROVNOVÁHY SÍL NA REGIÓN ZÁPADNÉHO BALKÁNU POČAS VOJNOVÉHO KONFLIKTU V ROKOCH (1991 – 1995) Stiahnuť súbor aplikacia-teorie-rovnovahy-sil-na-region-zapadneho-balkanu-pocas-vojnoveho-konfliktu-v-rokoch.pdf 652.16 KB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v domácom časopise

The aim of this paper investigates which one of two competing theories – balance of power theory or power preponderance theory – better explains war on the territory of western Balkan region. At the end of the 20th century the SE European region was surviving one of the most difficult periods of changing hegemony and dominance circumstances. The disintegration of the communist world and the collapse of former Yugoslavia, as part of the process, could be considered as the result of the new relations among big powers’ hegemonic systems.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2009

Spoločenské vedy

Pridané: 8. 12. 2014

ASPECTS OF THE PHENOMENON OF DEMOGRAPHIC POPULATION AGING IN CZECHIA AND SLOVAKIA: TIME AND REGIONAL DIMENSIONS Stiahnuť súbor aspects-of-the-phenomenon-of-demographic-population-aging-in-czechia-and-slovakia-time-and-regional-dimensions.pdf 1.33 MB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v zahraničnom časopise

Over the past decades, the ageing of our society has become a widespread phenomenon. A continuing increase of the elderly population is particularly present in more developed regions of world. However, demographic changes are soon expected in less developed regions as a consequence of socio-economic development. The paper reports on the development of characteristics of the burden carried by the productive population as the consequence of the demographic ageing of population in the conditions of Slovak and Czech regions.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2012

Spoločenské vedy

Pridané: 8. 12. 2014

Bude česká důchodová reforma fundamentální? Stiahnuť súbor bude-ceska-duchodova-reforma-fundamentalni.pdf 672.72 KB

Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD., publikácia

Tato práce rozebírá českou důchodovou reformu a její vyhlídky.

Ekonomický ústav SAV, 2007

Spoločenské vedy, Verejná ekonomika a služby

Pridané: 15. 2. 2009

Comparative analysis of chosen finnish and slovak geography textbooks Stiahnuť súbor comparative-analysis-of-chosen-finnish-and-slovak-geography-textbooks.pdf 2.77 MB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Important tools in education are teaching materials. Among these materials we can also include textbooks, which have an unsubstitutable role during the educational process. Textbooks have been subject of research for a long time. Researchers ([6], [12], [13], [14], a.o.) have a number of foreign and domestic publications at their disposal that analyze the functions of textbooks, show how to study and evaluate textbooks, how to write and work with them

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2013

Spoločenské vedy

Pridané: 8. 12. 2014

Czech Pension Reform: Will It Go Fundamental? Stiahnuť súbor czech-pension-reform-will-it-go-fundamental.pdf 604.02 KB

Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD., publikácia

Publikácia analyzuje českú dôchodkovú reformu a jej perspektívy.

Ekonomický ústav SAV, 2007

Spoločenské vedy, Verejná ekonomika a služby

Pridané: 15. 2. 2009

Demograficke starnutie z pohladu zavislosti produktivnej populacie na Slovensku a v EU Stiahnuť súbor demograficke-starnutie-z-pohladu-zavislosti-produktivnej-populacie-na-slovensku-a-v-eu.pdf 4.98 MB

RNDr. Slavomír Bucher, PhD., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Population ageing and depopulation are dominant demographic processes in Slovakia. Population age structure-the comparative size of specific age groups relative to the population as a whole-can help illustrate where countries' risks and opportunities lie in relation to critical issues such as democracy, development and security. In fact, the influence of age structure on a state's governance, risk of an outbreak of civil conflict, and economic development is both significant and quantifiable. The paper reports on the development of characteristics of the burden carried by the productive population in consequence of the demographic ageing of population in the conditions of the Slovakia regions and member states of EU.

Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2010

Spoločenské vedy

Pridané: 8. 12. 2014

1 2 3 4 5 ďalšia strana »