repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

3 príspevky


Centrum medievistických studií Akademie vied ČR a Univerzity Karlovy

Centrum medievistických studií Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze
Jilská 1
110 00 Praha 1

Tel: +420 222 222 146
Fax: +420 222 220 726

http://cms.flu.cas.cz

Príspevky


Untergang und Neuanfang - zur Christianisierung im Einflussbereich des fruehmettelalterlichen mährischen Fuerstentums auf dem Gebiet der heutigen Slowakei anhand archäologischer Quellen Stiahnuť súbor untergang-und-neuanfang-zur-christianisierung-im-einflussbereich-des-fruehmettelalterlichen-mahrischen-fuerstentums-auf-dem-gebiet-der-heutigen-slowakei-anhand-archaologischer-quellen.pdf 11.12 MB

Mgr. Hana Chorvátová, príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Článok pojednáva o možnej kontinuite kresťanstva z čias Veľkej Moravy do počiatkov Uhorského kráľovstva na podklade archeologických nálezov. V článku je stručne zmienený prehľad bádania k danej téme.

Centrum medievistických studií Akademie vied ČR a Univerzity Karlovy, 2012

Historické vedy, História, Archeológia

Pridané: 6. 10. 2012

Ľudová zbožnosť vo včasnom stredoveku na príklade príveskov-amuletov Stiahnuť súbor ludova-zboznost-amulety.pdf 131.46 KB

Mgr. Hana Chorvátová, príspevok v zahraničnom časopise

Prívesky - ich význam a miesto v náboženských systémoch v praveku a ranom stredoveku. Pohľad na spôsob interpretácii príveskov v archeológii a kult. antropológii

Centrum medievistických studií Akademie vied ČR a Univerzity Karlovy, 2007

História

Pridané: 25. 2. 2011

K relatívnej chronológii pohrebiska Staré Město v polohe Na valách Stiahnuť súbor k-relativnej-chronologii-pohrebiska-stare-mesto-na-valach.pdf 1.85 MB

Mgr. Hana Chorvátová, príspevok v domácom časopise

Štúdia poukazuje na rozpory v relatívnej chronológii na pohrebisku v Starom Měste na južnej Morave, ktoré sa stalo podkladom pre datovanie hmotnej kultúry obdobia Veľkej Moravy.

Centrum medievistických studií Akademie vied ČR a Univerzity Karlovy, 2004

Archeológia

Pridané: 22. 6. 2010