repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Príspevok Vojtecha Filkorna k ontológii

Akademik:doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD.
Typ príspevku:študijný materiál
Anotácia:Štúdia prezentuje Vojtecha Filkorna ako jednak druhú zakladateľskú osobnosť bratislavskej filozofickej školy, jednak ako autora filozofickej koncepcie polymorfizmu alebo polymorfistickej ontológie.
Popis:Skúmanie Filkornovho polymorfizmu sa podáva v rámci výskumu či vlastne sebareflexie bratislavskej filozoficko-metodologickej školy v metodologických intenciách synkriticizmu ako filozofie konkordancie, ktoré upriamujú našu pozornosť na súsrdečnenie (lat. con-cor-dantia) v diachronickom i synchronickom rozmere, to znamená na súsrdečnenie s našimi učiteľmi, čiže v prvom rade s Igorom Hrušovským a Vojtechom Filkornom, pretože bez láskyplnej vďačnosti žiaka k učiteľovi sa stráca väzobnosť nielen filozofickej školy, ale aj vývojová kontinuita ktoréhokoľvek iného vývinového pásma kultúry. | perichronozofia, filozofia bezčasia, slovenská filozofia
Rok vydania:2010
Autor:doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD.
Inštitúcia:Filozofická fakulta UK
Vydavateľ:Slovenská akadémia vied
Pridané do repozitára:23. 12. 2018
Posledná zmena:18. 6. 2024
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:10
Vedný odbor: Dejiny filozofie, Ostatné príbuzné odbory filozofických vied, Systematická filozofia
Názov súboru:prispevok-vojtecha-filkorna-k-ontologii.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:626.71 KB
Stiahnuť súbor:prispevok-vojtecha-filkorna-k-ontologii.pdf