repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Pohľady maďarskej historiografie na otázku príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny a na ich vzťahy k okoliu (od polovice 19. storočia do konca 20. storočia)

Akademik:Mgr. Beáta Pintérová, PhD
Typ príspevku:príspevok v zahraničnom časopise
Anotácia:Zánik Veľkej Moravy, resp. otázka jej existencie zohrávala významnú úlohu v dejinách Slovákov počnúc Papánkom a jej politické dejiny sú súčasťou syntéz o dejinách Slovenska dodnes. Posledné dni Veľkej Moravy spadajú do obdobia, kedy sa v Karpatskej kotline objavilo nové etnikum – Maďari. Historici v 19. storočí tento proces nazvali zaujatím vlasti. Tento historický moment sa postupne stal predmetom viacerých mýtov. V slovenskej historiografii sa vytvorili i dve teórie – pohostinská - hovorí o pohostinnom prijatí Maďarov Slovanmi, resp. Slovákmi a podmaniteľská - hovorí o násilnom podmanení Slovanov, resp. Slovákov Maďarmi.
Popis:Zamerala som sa na prehľad niektorých tém – 1. tzv. zaujatia vlasti Maďarmi a ich vzťahov k okoliu, 2. štruktúru spoločnosti a cestu k štátnosti, 3. prijímanie kresťanstva, a to v dielach maďarských historikov: Mihálya Horvátha, Károlya Szabóa, Gyulu Paulera, Jánosa Karácsonyiho, Bálinta Hómana, Gyulu Németha, Erika Molnára, Gyulu Moravcsika, Györgya Györffyho a Gyulu Kristóa, resp. historikov (česko-)slovenských: F. V. Sasinka, Jonáša Záborského, Júliusa Bottu, Václava Chaloupeckého, Josefa Macůrka, Františka Hrušovského a sčasti aj iných.
Rok vydania:2011
Autor:Mgr. Beáta Pintérová, PhD
Inštitúcia:Filozofická fakulta UKF
Vydavateľ:Fakulta humanitních studií UK
Pridané do repozitára:30. 1. 2012
Posledná zmena:30. 7. 2021
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:39
Vedný odbor: História
Názov súboru:pohlady-madarskej-historiografie-na-otazku-prichodu-madarov-do-karpatskej-kotliny-a-na-ich-vztahy-k-
okoliu-od-polovice-19-storocia-do-konca-20-storocia.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:14.04 MB
Stiahnuť súbor:pohlady-madarskej-historiografie-na-otazku-prichodu-madarov-do-karpatskej-kotliny-a-na-ich-vztahy-k-
okoliu-od-polovice-19-storocia-do-konca-20-storocia.pdf