repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

63 príspevkov


Ochrana a využívanie krajiny

Impact of water management on a Carabid community (Insecta, Coleoptera) in a Central European floodplain forest Stiahnuť súbor impact-of-water-management-on-a-carabid-community-insecta-coleoptera-in-a-central-european-floodplain-forest.pdf 915.30 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

Comparizon of structure of Carabid communities in a hard-wood floodplain forests in its natural state and after a strong decline of ground water table

Ústav zoológie SAV, 1994

Ekológia, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Entomológia

Pridané: 28. 8. 2009

Lužné lesy a osud ich fauny - Bystruškovité (střevlíkovití, Carabidae) ako indikátory dopadu vodohospodárskych úprav na ekosystémy lužných lesov Stiahnuť súbor bioindication-of-changes-in-floodplain-forests-by-means-of-carabidae.pdf 933.93 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zahraničnom časopise

A general review of changes in Carabid communities in floodplain forests with different hydrological regim and management

Ústav zoológie SAV, 2009

Ekológia, Environmentálny manažment, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody

Pridané: 28. 8. 2009

Lužné lesy a možnosti ich regenerácie - hľadisko entomológa Stiahnuť súbor considerations-about-regeneration-of-floodplain-forests.pdf 632.83 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Considerations about possibilities of regeneration of artificially drained floodplain forests in Central Europe based on axample of Carabid communities

Ústav zoológie SAV, 2009

Ekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Entomológia

Pridané: 28. 8. 2009

Některé nápadné antropicky vyvolané změny ve vybraných spoločenstvech jižní Moravy Stiahnuť súbor some-striking-anthropogenic-changes-in-ecossystems-of-south-moravia.pdf 386.88 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Comment to some manifestations of anthropogenic influences in Sout-Moravian landscape

Ústav zoológie SAV, 1986

Ekológia, Krajinná ekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia

Pridané: 28. 8. 2009

Modelové skupiny bezstavovcov vo veľkomeste Stiahnuť súbor evertebrates-in-a-large-city.pdf 502.98 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Characteristic of distribution of mollusks and beetltel in Btno, a large central European city

Ústav zoológie SAV, 1983

Ekológia, Krajinná ekológia, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Entomológia

Pridané: 27. 8. 2009

Light attraction of carabid beetles and their survival in the city centre Stiahnuť súbor light-attraction-of-carabid-beetles-and-their-survival-in-the-city-centre.pdf 653.91 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Description of an intensive light attraction of autumn breeding field Carabids on intensive illuminated shop windw in center of Bratislava

Ústav zoológie SAV, 1999

Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia

Pridané: 26. 8. 2009

Impact of pollution by nickel leaching rest on Carabidae, Silphidae and Staphyli-nidae in the surroundings of the nickel smelting plant at Sered Stiahnuť súbor impact-of-pollution-by-nickel-leaching-rest-on-carabidae-silphidae-and-staphyli-nidae-in-the-surroundings-of-the-nickel-smelting-plant-at-sered.pdf 733.81 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Characteristics of changes in distribution of three beetle familis in strongly polluted arable in surroundings of a mickel factory

Ústav zoológie SAV, 2009

Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Entomológia

Pridané: 26. 8. 2009

Influence of the fall of nickel leaching rest on the selected groups of soil organisms Stiahnuť súbor influence-of-the-fall-of-nickel-leaching-rest-on-the-selected-groups-of-soil-organisms.pdf 1.86 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Caracteristic of influence of nickel wastes on biota in arable land

Ústav zoológie SAV, 1987

Ekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Mikrobiológia, Entomológia

Pridané: 26. 8. 2009

Carabidae and Staphylinidae in two forest reservations and their reactions on surrounding human activity Stiahnuť súbor carabidae-and-staphylinidae-in-two-forest-reservations-and-their-reactions-on-surrounding-human-activity.pdf 1.30 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v domácom časopise

Characteristics of reaction oc Carabid and Staphylinid communities on clear cutting and thinning in seminatural forests in Central Bohemia

Ústav zoológie SAV, 1984

Ekológia, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Entomológia

Pridané: 26. 8. 2009

« predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 ďalšia strana »