repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

37 príspevkov


Lesnícke vedy

Carabid and Staphylinid communities as indicators of changes in floodplain forests in the area affected by the Gabčíkovo project Stiahnuť súbor carabid-and-staphylinid-communities-as-indicators-of-changes-in-floodplain-forests-in-the-area-affected-by-the-gabcikovo-project.pdf 698.39 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., publikácia

General and shrot synthesis of results of monitoring of imact of construction and oparation of the Gabčíkovo hydraulic structure on Carabidae and Staphylinidae in the Danube inland delta

Ústav zoológie SAV, 2009

Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 31. 8. 2009

Changes in Carabid (Coleoptera, Carabidae) communities along a moisture gradient Stiahnuť súbor changes-in-carabid-coleoptera-carabidae-communities-along-a-moisture-gradient.pdf 345.92 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Characteristics of structural changes in Carabid communities along moisture gradient in and extensive alder forests in West Slovakia

Ústav zoológie SAV, 2004

Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 31. 8. 2009

Carabidae and Staphylinidae (Insecta, Coleoptera). comparison of their response to changes in hydrological regimen in two floodplain forests Stiahnuť súbor carabidae-and-staphylinidae-insecta-coleoptera-comparison-of-their-response-to-changes-in-hydrological-regimen-in-two-floodplain-forests.pdf 599.67 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Comparioson of reaction of Carabidae and Staphylinidae on different hydrological regime in forests in flodplains of the Danibe and morava riovers

Ústav zoológie SAV, 2009

Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 31. 8. 2009

Restitution of carabid communities after catastrophic floods in floodplain forests Stiahnuť súbor restitution-of-carabid-communities-after-catastrophic-floods-in-floodplain-forests.pdf 427.65 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Comparison of different floodplain communities of Carabids and discussion of the speed of their possible restitution to a natural or semi-natural state

Ústav zoológie SAV, 2001

Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 31. 8. 2009

Terrestrial fauna Stiahnuť súbor terrestrial-fauna.pdf 940.22 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z domácich konferencií

Results of monitoring terrestrial fauna in the area affected by Gabčíkovo hydraulical structures Only pages relevant to Carabidae and Staphylinidae skanned

Ústav zoológie SAV, 1999

Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 28. 8. 2009

Prenikanie niektorých xenocénnych druhov bystruškovitých do lužných lesov v oblasti Gabčíkova Stiahnuť súbor penetration-of-some-xenocoenous-carabids-into-floodplain-forests.pdf 245.78 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z domácich konferencií

Characteristic of degradation proceses in Carabid communities in floodplain forests affected by construction of the Gabčíkovo hydraulical structures on the Danube

Ústav zoológie SAV, 1995

Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 28. 8. 2009

Použitie Shannon-Wienerovej funkcie k posudzovaniu narušenia ekosystémov Stiahnuť súbor application-of-shannon-diversity-index-for-characterizing-ecosystem-deterioration.pdf 1.32 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z domácich konferencií

Discissuion on different aspects of interpretation of Shannon index in ecology with a special regard to Carabidae

Ústav zoológie SAV, 1980

Ekológia, Krajinná ekológia, Všeobecná ekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Entomológia, Poľnohospodárske vedy, Lesnícke vedy

Pridané: 28. 8. 2009

« predchádzajúca 1 2 3 4 ďalšia strana »