repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

59 príspevkov


Krajinná ekológia

Changes in Carabid (Coleoptera, Carabidae) communities along a moisture gradient Stiahnuť súbor changes-in-carabid-coleoptera-carabidae-communities-along-a-moisture-gradient.pdf 345.92 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Characteristics of structural changes in Carabid communities along moisture gradient in and extensive alder forests in West Slovakia

Ústav zoológie SAV, 2004

Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 31. 8. 2009

Carabidae and Staphylinidae (Insecta, Coleoptera). comparison of their response to changes in hydrological regimen in two floodplain forests Stiahnuť súbor carabidae-and-staphylinidae-insecta-coleoptera-comparison-of-their-response-to-changes-in-hydrological-regimen-in-two-floodplain-forests.pdf 599.67 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Comparioson of reaction of Carabidae and Staphylinidae on different hydrological regime in forests in flodplains of the Danibe and morava riovers

Ústav zoológie SAV, 2009

Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 31. 8. 2009

Restitution of carabid communities after catastrophic floods in floodplain forests Stiahnuť súbor restitution-of-carabid-communities-after-catastrophic-floods-in-floodplain-forests.pdf 427.65 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Comparison of different floodplain communities of Carabids and discussion of the speed of their possible restitution to a natural or semi-natural state

Ústav zoológie SAV, 2001

Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 31. 8. 2009

Carabid beetles - their significance for bioindication of the landscape hydrological regimen Stiahnuť súbor carabid-beetles-their-significance-for-bioindication-of-the-landscape-hydrological-regimen.pdf 755.85 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Characteristics of bioindicative significance of Carabid in floodplains

Ústav zoológie SAV, 2000

Ekológia, Krajinná ekológia, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Zoológia, Entomológia

Pridané: 31. 8. 2009

Terrestrial fauna Stiahnuť súbor terrestrial-fauna.pdf 940.22 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z domácich konferencií

Results of monitoring terrestrial fauna in the area affected by Gabčíkovo hydraulical structures Only pages relevant to Carabidae and Staphylinidae skanned

Ústav zoológie SAV, 1999

Ekológia, Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 28. 8. 2009

Prenikanie niektorých xenocénnych druhov bystruškovitých do lužných lesov v oblasti Gabčíkova Stiahnuť súbor penetration-of-some-xenocoenous-carabids-into-floodplain-forests.pdf 245.78 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z domácich konferencií

Characteristic of degradation proceses in Carabid communities in floodplain forests affected by construction of the Gabčíkovo hydraulical structures on the Danube

Ústav zoológie SAV, 1995

Krajinná ekológia, Environmentálny manažment, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 28. 8. 2009

Použitie Shannon-Wienerovej funkcie k posudzovaniu narušenia ekosystémov Stiahnuť súbor application-of-shannon-diversity-index-for-characterizing-ecosystem-deterioration.pdf 1.32 MB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z domácich konferencií

Discissuion on different aspects of interpretation of Shannon index in ecology with a special regard to Carabidae

Ústav zoológie SAV, 1980

Ekológia, Krajinná ekológia, Všeobecná ekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Entomológia, Poľnohospodárske vedy, Lesnícke vedy

Pridané: 28. 8. 2009

Problem of interpretation of response of some Carabid species to humidity gradient: example of Carabid assemblages in the Jurský Śúr alder forest Stiahnuť súbor problem-of-interpretation-of-response-of-some-carabid-species-to-humidity-gradient-example-of-carabid-assemblages-in-the-jursky-sur-alder-forest.pdf 833.06 KB

Ing. Zbyšek Šustek, CSc., príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií

Explication of changes of representation of Carabids along a moistrure gradient

Ústav zoológie SAV, 2007

Ekológia, Krajinná ekológia, Ochrana prírody, Entomológia, Lesnícke vedy

Pridané: 28. 8. 2009

« predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 ďalšia strana »