repozitár akademici inštitúcie vedné odbory


Fakulta aplikovaných jazykov EU

Fakulta aplikovaných jazykov EU
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Tel: 02 6729 5221
Fax: 02 6729 5146

http://www.euba.sk/fakulty/fakulta-aplikovanych-jazykov

zoznam akademikov FAJ EU