repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Dôkaz spirochét Borrelia burgdorferi u pacientov s včasnou diseminovanou formou lymeskej boreliózy

Akademik:RNDr. Katarína Schwarzová, PhD.
Typ príspevku:publikácia
Anotácia:U 15 pacientov s včasnou diseminovanou formou lymeskej boreliózy sme priamou metódou zisťovali prítomnosť patogénnych spirochét. Uvedené sú príklady kazuistík u troch pacientov.
Popis:V podmienkach SR je lymeská borelióza (LB) na prvom mieste v štatistických údajoch o nákazách prenášaných kliešťami. Z databázy informačného systému prenosných ochorení (EPIS) vyplýva, že oproti 5 ročnému priemeru bol zaznamenaný až 20% vzostup ochorení. Ťažiskom diagnostiky LB v praxi sú sérologické metódy na detekciu protilátkovej odpovede. Výsledky sérologického vyšetrenia včasného diseminovaného štádia infekcie boli negatívne v 13 % a pri neskorom diseminovanom štádiu v 6 % (EPIS).Tieto údaje poukazujú na problém citlivosti séro-diagnostických testov. Cieľom tejto analýzy bolo zistiť prítomnosť borélií alebo ich DNA u 15 pacientov s diseminovanou formou LB. 47 % pacientov malo v kazuistike uvedené negatívne serologické výsledky v ELISA testoch.
Rok vydania:2009
Autor:RNDr. Katarína Schwarzová, PhD., K. Holečková, Z. Košťanová
Inštitúcia:Virologický ústav SAV
Vydavateľ:Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
Pridané do repozitára:9. 7. 2009
Posledná zmena:23. 9. 2020
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:5
Vedný odbor: Mikrobiológia, Molekulárna biológia
Názov súboru:dokaz-borrelia-burgdorferi-u-pacientov-s-lymeskou-boreliozou.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:293.57 KB
Stiahnuť súbor:dokaz-borrelia-burgdorferi-u-pacientov-s-lymeskou-boreliozou.pdf