repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Spatial changes and succession of carabid communities (Coleoptera, Insecta)in seminatural wetland habitats of the Zitava river floodplain

Akademik:Ing. Zbyšek Šustek, CSc.
Typ príspevku:príspevok v domácom časopise
Anotácia:Comparison of Carabid communities in the Nature reserve Zitava river floodpalin, characteristics of their temporal changes and evaluation of their ecosozological status and significance of biodiversity preservation in agrarian landscape
Popis:
Rok vydania:2010
Autor:Jana Porhajašová, Zbyšek Šustek
Inštitúcia:Ústav zoológie SAV
Vydavateľ:
Pridané do repozitára:26. 10. 2010
Posledná zmena:18. 7. 2024
Jazyk:anglický (en)
Počet strán:11
Vedný odbor: Biogeografia, Ekologické a environmentálne vedy, Ekológia, Ekológia jedinca a populácií, Synekológia, Ochrana a využívanie krajiny, Ochrana prírody, Entomológia, Zoológia, Lesnícke vedy, Poľnohospodárske vedy
Názov súboru:spatial-changes-and-succession-of-carabid-communities-coleoptera-insectain-seminatural-wetland-habit
ats-of-the-zitava-river-floodplain.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:1.93 MB
Stiahnuť súbor:spatial-changes-and-succession-of-carabid-communities-coleoptera-insectain-seminatural-wetland-habit
ats-of-the-zitava-river-floodplain.pdf