repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Teória krízového manažmentu - súčasný stav a aktuálne problémy

Akademik:doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Typ príspevku:študijný materiál
Anotácia:Vývoj súčasných kríz v sociálnych a sociálno-ekonomických systémoch prináša nové podnety a skúsenosti pre teóriu a prax krízového manažmentu. Krízový manažment je poznamenaný zaostávaním teórie za realitou riešenia krízových situácií. Článok zdôvodňuje potrebu teórie krízového manažmentu, charakterizuje niektoré jej špecifiká a vymedzuje aktuálne problémy jej ďalšieho rozvíjania.
Popis:
Rok vydania:2011
Autor:doc. RSDr. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Inštitúcia:Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU
Vydavateľ:FSI ZU
Pridané do repozitára:8. 11. 2011
Posledná zmena:13. 4. 2024
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:16
Vedný odbor: Manažment, Teória policajných vied, Bezpečnostné verejno-správne služby, Verejná správa a regionálny rozvoj
Názov súboru:problemy-teorie-krizoveho-manazmentu.doc
Typ súboru:Microsoft document (doc)
Veľkosť súboru:149.50 KB
Stiahnuť súbor:problemy-teorie-krizoveho-manazmentu.doc