repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Súčasné zmeny v prostredí a nové poňatie bezpečnosti z pohľadu teórie krízového manažmentu

Akademik:doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Typ príspevku:príspevok v domácom časopise
Anotácia:Článok charakterizuje súčasné zmeny v prostredí z hľadiska možného vplyvu na bezpečnostnú situáciu. Na základe toho sú vymedzené vybrané kľúčové problémy teórie a praxe krízového manažmentu.
Popis:Posledné desaťročie je charakteristické výraznými zmenami v politických, ekonomických a sociálnych aspektoch globálneho i regionálneho prostredia. Prostredie predstavuje podmienky existencie, ale je i zdrojom rizík a kríz. Článok charakterizuje súčasné zmeny v prostredí z hľadiska možného vplyvu na bezpečnostnú situáciu, na ohrozenie zdravia, životov, životného prostredia, materiálnych, duchovných a a ďalších hodnôt. Krízový manažment ako teória a ako praktická činnosť reaguje na problémy bezpečnosti, podmienok života ľudí a fungovania sociálnych systémov. V článku je zdôraznený možný vplyv súčasných zmien v prostredí na bezpečnostnú situáciu, na ohrozenie životného prostredia a ďalších hodnôt. Na základe toho sú vymedzené vybrané kľúčové problémy teórie a praxe krízového manažmentu.
Rok vydania:2011
Autor:RSDr. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Inštitúcia:Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU
Vydavateľ:FŠI ŽU
Pridané do repozitára:24. 2. 2011
Posledná zmena:24. 5. 2024
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:9
Vedný odbor: Verejná ekonomika a služby, Verejná správa a regionálny rozvoj, Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo, Bezpečnostné verejno-správne služby, Národná a medzinárodná bezpečnosť
Názov súboru:nove-ponatie-bezpecnosti.doc
Typ súboru:Microsoft document (doc)
Veľkosť súboru:152.00 KB
Stiahnuť súbor:nove-ponatie-bezpecnosti.doc