repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Risk Assessment in Managers´ Decision-Making Process

Akademik:doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Typ príspevku:príspevok v zahraničnom časopise
Anotácia:Efektívne rozhodovanie v podmienkach turbulentných zmien v podnikateľskom prostredí je dôležitým nástrojom aj na riešenie rizikových situácií. Preto považujeme za dôležité, aby sa v jednotlivých krokoch rozhodovacieho procesu zohľadnili a posúdili možné riziká.
Popis:Manažment rizika v podniku je všeobecne chápaný ako manažérsky proces kontrolujúci a ovplyvňujúci predovšetkým podnikateľské riziká vyplývajúce so zmien v externom prostredí. Už menej sa chápe, že procesy a nástroje manažmentu rizika by sa mali premietnuť do jednotlivých manažérskych funkcií a úloh - predovšetkým do plánovacích a rozhodovacích procesov. Efektívne rozhodovanie v podmienkach turbulentných zmien v podnikateľskom prostredí je dôležitým nástrojom aj na riešenie rizikových situácií. Preto považujeme za dôležité, aby sa v jednotlivých krokoch rozhodovacieho procesu zohľadnili a posúdili možné riziká. Článok poukazuje aj na tie riziká, ktoré vyplývajú z osobnosti manažéra a z jeho chybných rozhodnutí.
Rok vydania:2017
Autor:Hudáková, M.; Míka, V.T., Hollá, K.
Inštitúcia:Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU
Vydavateľ:WASET
Pridané do repozitára:7. 2. 2017
Posledná zmena:15. 2. 2021
Jazyk:anglický (en)
Počet strán:15
Vedný odbor: Manažment, Podnikový manažment, Ekonomika a manažment podniku
Názov súboru:risk-assessment-in-managers-decision-making-process.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:702.40 KB
Stiahnuť súbor:risk-assessment-in-managers-decision-making-process.pdf