repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Niektoré problémy uplatňovania kompetenčného modelu vo výučbe manažérskych disciplín

Akademik:doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Typ príspevku:prednáška
Anotácia:Manažment ako teoretická i praktická disciplína má svoje všeobecné zákonitosti, princípy a funkcie. Na základe komparácie rôznych kompetenčných prístupov a posúdenia špecifík ich využiteľnosti vo vzdelávaní krízových manažérov je možné vytvoriť všeobecný model kompetencií absolventa študijného programu krízový manažment. Navrhujeme kompetenčný model ako východisko pre prehodnotenie obsahu, foriem a metód vysokoškolského vzdelávania krízových manažérov
Popis:Učiť manažment pre prax znamená učiť manažment pre konkrétne potreby, pre konkrétnu oblasť. Manažment ako teoretická i praktická disciplína má svoje všeobecné zákonitosti, princípy a funkcie. Na základe komparácie rôznych kompetenčných prístupov a posúdenia špecifík ich využiteľnosti vo vzdelávaní krízových manažérov je možné vytvoriť všeobecný model kompetencií absolventa študijného programu krízový manažment. Navrhovaný kompetenčný model sa môže stať východiskom pre určité prehodnotenie obsahu, foriem a metód vysokoškolského vzdelávania v danom študijnom programe.
Rok vydania:2014
Autor:RSDr. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Inštitúcia:Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU
Vydavateľ:FŠI ŽU
Pridané do repozitára:13. 1. 2014
Posledná zmena:12. 4. 2024
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:9
Vedný odbor: Podnikový manažment, Ekonomika a manažment podniku, Ostatné príbuzné odbory bezpečnostných služby, obrany a vojenstva, Bezpečnostné verejno-správne služby, Ostatné príbuzné odbory pedagogiky, Verejná správa a regionálny rozvoj, Verejná ekonomika a služby, Manažment
Názov súboru:niektore-problemy-uplatnovania-kompetencneho-modelu-vo-vyucbe-manazerskych-disciplin.doc
Typ súboru:Microsoft document (doc)
Veľkosť súboru:116.00 KB
Stiahnuť súbor:niektore-problemy-uplatnovania-kompetencneho-modelu-vo-vyucbe-manazerskych-disciplin.doc