repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Kompetencie a komunikačné zručnosti krízového manažéra

Akademik:doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Typ príspevku:príspevok v zborníkoch z domácich konferencií
Anotácia:Význam komunikačných zručností krízového manažéra ako súčasti jeho kompetencie efektívne viesť ľudí podieľajúcich sa na riešení kríz, respektíve ich dôsledkov. Komunikačné zručnosti ako predpoklad pre posilňovanie osobnostných predpokladov každého manažéra.
Popis:Riešenie kríz rôzneho charakteru v rôznych oblastiach ľudskej činnosti vyžaduje od subjektu riadenia rad špecifických znalostí, schopností a ďalších predpokladov, ktoré sa od seba môžu odlišovať podľa charakteru, rozsahu ako aj oblasti, v ktorej sa kríza prejavuje. V súvislosti s pripravenosťou manažérov na plnenie svojich funkcií a rolí sa často hovorí o manažérskych kompetenciách a zručnostiach. Článok poukazuje na možné chápanie manažérskych kompetencií a na význam komunikačných zručností krízového manažéra ako súčasti jeho kompetencie efektívne viesť ľudí podieľajúcich sa na riešení kríz, respektíve ich dôsledkov. Komunikačné zručnosti sú súčasne chápané ako predpoklad pre posilňovanie osobnostných predpokladov každého manažéra. V krízových situáciách však ich absencia môže viesť k vzájomnému nepochopeniu medzi koordinujúcimi subjektami a k ohrozeniu účinného riešenia krízy.
Rok vydania:2001
Autor:RSDr. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Inštitúcia:Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU
Vydavateľ:FŠI ŽU
Pridané do repozitára:28. 6. 2012
Posledná zmena:26. 5. 2022
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:6
Vedný odbor: Manažment, Sociálne služby a poradenstvo, Ekonomika a manažment podniku, Sociálna psychológia, Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo
Názov súboru:kompetencie-a-komunikacne-zrucnosti-krizoveho-manazera.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:164.48 KB
Stiahnuť súbor:kompetencie-a-komunikacne-zrucnosti-krizoveho-manazera.pdf