repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Environmental Changes and New Dimension of Security

Akademik:doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Typ príspevku:príspevok v zahraničnom časopise
Anotácia:Prostredie ako podmienka existencie a zdroj základných potrieb ale aj ako zdroj rizík a kríz. Nové poňatie bezpečnosti.
Popis:Problematika bezpečnosti sa stáva dôležitou súčasťou viacerých vedných disciplín. Bezpečnosť je vo väčšine prípadov chápaná ako základná ľudská potreba, ako základný predpoklad pre prirodzený rozvoj človeka, ako podmienka života a zdravého rozvoja ľudí, komunít a celej ľudskej spoločnosti. No konkrétny obsah pojmu bezpečnosť sa vyvíja, so zmenami podmienok, s vývojom ľudských potrieb. Zmeny v politickom, ekonomickom, sociálnom ako aj prírodnom prostredí prinášajú nové aktuálne otázky (výzvy) súvisiace s bezpečnosťou ľudí. Nové problémy vyžadujú riešenia na viacerých stupňoch riadenia spoločnosti. Nové úlohy z toho vyplývajú pre bezpečnostné vedy ako aj pre teóriu krízového manažmentu.
Rok vydania:2010
Autor:Vladimír Tomáš Míka
Inštitúcia:Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU
Vydavateľ:International University of Logistic and Transport in Wroclaw
Pridané do repozitára:22. 9. 2010
Posledná zmena:13. 5. 2022
Jazyk:anglický (en)
Počet strán:8
Vedný odbor: Bezpečnostné verejno-správne služby, Ochrana osôb a majetku, Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo, Ekonomika a manažment obranných zdrojov
Názov súboru:environmental-changes-and-new-dimension-of-security.doc
Typ súboru:Microsoft document (doc)
Veľkosť súboru:123.00 KB
Stiahnuť súbor:environmental-changes-and-new-dimension-of-security.doc