repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Crisis Management as Management of Social Systems in Crisis Situation – Actual Theoretical Issues

Akademik:doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Typ príspevku:príspevok v zborníkoch z medzinárodných konferencií
Anotácia:Relationship between the management theory and crisis management is often discussed. Crisis management is considered to be part of, or feature generally understood management. But in the last twenty to thirty years, in relation to the changing nature of the crisis, there exist a real strong need to identify and seize the specifics of the crisis management, initially in the practical field, but more and more often in the field of scientific theory as a theoretical phenomenon.
Popis:Diskusie o vzťahu teórie manažmentu a krízového manažmentu sú umocňované súčasným vývojom a podobami kríz postihujúcich sociálne systémy. Článok zdôrazňuje potrebu rozvoja teórie krízového manažmentu a vymedzuje hlavné problémy na riešenie.
Rok vydania:2012
Autor:RSDr. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Inštitúcia:Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU
Vydavateľ:Bukovinskij universitet, Černivec, Ukrajina
Pridané do repozitára:20. 6. 2012
Posledná zmena:14. 4. 2024
Jazyk:anglický (en)
Počet strán:5
Vedný odbor: Bezpečnostné verejno-správne služby, Verejná správa a regionálny rozvoj, Ekonomika a manažment podniku, Manažment, Ostatné príbuzné odbory bezpečnostných služby, obrany a vojenstva
Názov súboru:crisis-management-as-management-of-social-systems.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:121.82 KB
Stiahnuť súbor:crisis-management-as-management-of-social-systems.pdf