repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Synopsis nášho doterajšieho výskumu bratislavskej filozofickej školy

Akademik:doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD.
Typ príspevku:texty
Anotácia:Pôvodná verzia štúdie.
Popis:Príspevok podáva sukus autorových výsledkov doterajšieho autorovho skúmania miesta bratislavskej filozofickej školy (BFŠ) v dejinách slovenskej filozofie a ako sebareflexívneho sprievodu premien slovenskej kultúry. Autor charakterizuje filozofický odkaz zakladateľov BFŠ Igora Hrušovského a Vojtecha Filkorna, najmä pokiaľ ide o centrálnu ontologickú problematiku (pojem bytia a bezčasia). Ďalej podáva náčrt príspevku Michala Suchého k rozvoju ontológie BFŠ. Napokon poukazuje na potrebu paralelizácie BFŠ s inými myšlienkovými a tvorivými školami v Bratislave a na Slovensku vôbec a táto paralelizácia sa ilustruje na príklade interakcie medzi bratislavskou muzikologickou školou J. Kresánka a BFŠ, konkrétne na výklade Hrušovského vplyvu na dielo významného slovenského muzikológa a hudobného skladateľa L. Burlasa. Výkladu je predoslaný stručný výmer synkriticizmu ako metodologickej pozície pri skúmaní BFŠ, jeho vzťah k BFŠ a čím z myslenia predstaviteľov BFŠ sa inšpiroval. | bezčasie, bratislavská filozofická škola, bratislavská filozoficko-metodologická škola, bytie, perichronéma, perichronozofia, slovenská filozofia, slovenská hudobná veda, slovenská muzikológia, synkriticizmus
Rok vydania:2018
Autor:doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD.
Inštitúcia:Filozofická fakulta UK
Vydavateľ:
Pridané do repozitára:20. 6. 2018
Posledná zmena:17. 6. 2024
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:42
Vedný odbor: Systematická filozofia, Dejiny filozofie
Názov súboru:synopsis-nasho-doterajsieho-vyskumu-bratislavskej-filozofickej-skoly.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:323.98 KB
Stiahnuť súbor:synopsis-nasho-doterajsieho-vyskumu-bratislavskej-filozofickej-skoly.pdf