repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Sociálno ekonomické riziká populačného vývoja EÚ

Akademik:Ing. Miloš Ondrušek, PhD.
Typ príspevku:príspevok v zborníkoch z domácich konferencií
Anotácia:Príspevok je zameraný na analýzu vybraných charakteristík populačného vývoja v EÚ. Autor sa následne pokúsil identifikovať riziká, ktoré vyplývajú z načrtnutého populačného trendu v EÚ.
Popis:starnutie populácie, EÚ, vekové skupiny obyvateľstva, sociálno-ekonomické riziká
Rok vydania:2009
Autor:Ing. Miloš Ondrušek, PhD.
Inštitúcia:Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU
Vydavateľ:Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, EDIS - vydavateľstvo ŽU
Pridané do repozitára:30. 6. 2009
Posledná zmena:11. 4. 2021
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:6
Vedný odbor: Štatistika, Medzinárodné ekonomické vzťahy, Svetová ekonomika
Názov súboru:Socialno-ekonomicke-rizika-populacneho-vyvoja-EU.doc
Typ súboru:Microsoft document (doc)
Veľkosť súboru:115.50 KB
Stiahnuť súbor:Socialno-ekonomicke-rizika-populacneho-vyvoja-EU.doc