repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Slovenská politika 1956 -1960

Akademik:Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Typ príspevku:publikácia
Anotácia:Súbor štúdií venovaných problematike politického vývoja Slovenska v rokoch 1956-1960. Dostupné na internete: http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001090/01/106.pdf
Popis:MARUŠIAK, Juraj. Niektoré prípady politických perzekúcií a snahy o rehabilitáciu obetí politických procesov v druhej polovici 50. rokov. In SNP 1944 - vstup Slovenska do demokratickej Európy : zborník vystúpení z medzinárodnej konferencie k 55. výročiu SNP. Zostavili Dezider Tóth a Katarína Kováčiková. - Banská Bystrica : Adade pre Múzeum SNP, 1999, s. 350-384. ISBN 80-88976-05-7. MARUŠIAK, Juraj. Schválenie novej československej ústavy v roku 1960 a slovenská spoločnosť. In Česko-slovenské vztahy –Slovensko-české vzťahy. Liberecký seminář 1998, 1999. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2000, s. 115-134. ISBN 80-7083-392-0. MARUŠIAK, Juraj. Štát a súkromná iniciatíva v druhej polovici 50. rokov. In Politické vedy, 2000, roč. 3, č. 3, s. 5-55. ISSN 1335-2741. MARUŠIAK, Juraj. Udalosti v roku 1960 ako demonštrácia sily komunistického režimu. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, 1999, roč. 2, č. 4, s. 90-146. ISSN 1335-2741. MARUŠIAK, Juraj. Postavenie nekomunistických politických strán v politickom systéme Slovenska v druhej polovici 50. rokov. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, 2000, roč. 3, č. 1, s. 22-68. ISSN 1335-2741.
Rok vydania:2000
Autor:Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Inštitúcia:Ústav politických vied SAV
Vydavateľ:
Pridané do repozitára:30. 5. 2015
Posledná zmena:20. 5. 2024
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:131
Vedný odbor: Politológia, Slovenské dejiny, História
Názov súboru:slovenska-politika-1956-1960.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:872.90 KB
Stiahnuť súbor:slovenska-politika-1956-1960.pdf