repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Ústavy SR a ČR a ich úloha v procese konštruovania národných identít. In Česko-slovenská historická ročenka, 2013, s. 87-110

Akademik:Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Typ príspevku:príspevok v domácom časopise
Anotácia:Príspevok analyzuje vzťah medzi ústavným vývojom ČR a SR a procesom konštruovania národných identít.
Popis:
Rok vydania:2013
Autor:Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Inštitúcia:Ústav politických vied SAV
Vydavateľ:
Pridané do repozitára:30. 5. 2015
Posledná zmena:16. 5. 2022
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:24
Vedný odbor: História, Slovenské dejiny, Sociológia, Politológia, Teória politiky, Porovnávacia politológia, Teória dejín štátu a práva, Ústavné právo
Názov súboru:ustavy-sr-a-cr-a-ich-uloha-v-procese-konstruovania-narodnych-identit-in-cesko-slovenska-historicka-r
ocenka-2013-s-87-110.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:3.20 MB
Stiahnuť súbor:ustavy-sr-a-cr-a-ich-uloha-v-procese-konstruovania-narodnych-identit-in-cesko-slovenska-historicka-r
ocenka-2013-s-87-110.pdf