repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Pomocný slovník filozofie

Akademik:doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD.
Typ príspevku:študijný materiál
Anotácia:Pomocný slovník filozofie (PSF) je pomôcka pri štúdiu filozofických textov, ktorá sa v jej online verzii (http://www.jozefpiacek.info/psf_hd/Vstup.html) dopĺňa častejšie. Ide o novšiu verziu Pomocného slovníka filozofa.
Popis:Pomocný slovník filozofie obsahovo nadväzuje na FILIT (http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fil/fil.html), no štruktúrou sa od neho odlišuje rozdelením článkov do hlavnej časti a doplnku.
Rok vydania:2019
Autor:doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD.
Inštitúcia:Filozofická fakulta UK
Vydavateľ:
Pridané do repozitára:24. 1. 2018
Posledná zmena:18. 2. 2020
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:351
Vedný odbor: Filozofické vedy, Systematická filozofia, Dejiny filozofie, Logika a metodológia vedy, Etika, Ostatné príbuzné odbory filozofických vied
Názov súboru:Pomocny-slovnik-filozofie.pdf
Typ súboru:Adobe Portable Document Format (pdf)
Veľkosť súboru:6.81 MB
Stiahnuť súbor:Pomocny-slovnik-filozofie.pdf